Derya juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Performance marketing, også omtalt som resultatbasert markedsføring, er en arbeidsmetode som er basert på målbar markedsføring der resultatene styrer aktivitetene (Synlighet) Performance marketing er en kostnadseffektiv måte å drive digital markedsføring på, som fokuserer på å optimalisere markedsføringsaktivitetene underveis.

Hva er fordelene med performance marketing?

Å kjøre en performance marketing kampanje har mange fordeler.

Måling av konkrete resultater
Mange bedrifter som bruker tradisjonell markedsføring bruker store budsjetter og ressurser på markedsføringsaktiviteter som de ikke får noe igjen for. Tradisjonell markedsføringskampanjer fokuserer på vage antagelser og følelser, mens man med performance marketing fokuserer på handlinger som faktisk skaper verdi for bedriften. Performance marketing legger konkret og målbar data til grunn. Derfor vil man med performance marketing kunne rapportere konkrete resultater og hvilken økonomisk verdi som er generert fra kampanjen (Solid Media).

Detaljert segmentering og målretting
Performance marketing er det motsatte av tradisjonell massekommunikasjon (fokus på å nå så mange som mulig). Performance marketing fokuserer på å treffe rett budskap til rette personer, og derfor er performance marketing-kampanjer gjerne splittet opp i små segmenter. Man kan blant annet segmentere kampanjer på alder, kjønn, interesser osv. Da går det for eksempel an å splitte opp Adwords-kampanjer i mange små annonsegrupper med tilpassede annonsetekster. Eller målrette Facebook-kampanjene dine mot mange ulike målgruppesegmenter. På den måten kan man rette ulike budskap og annonser til ulike publikum.

Kontinuerlig testing og optimalisering
Som nevnt tidligere er performance marketing er kostnadseffektivt måte å jobbe på. Det er fordi man forløpende analyserer, justerer, endrer og optimaliserer annonser, budskap og målrettinger etter resultatene som skapes. Med performance marketing tester man ut ulike strategier og optimaliserer kampanjen kontinuerlig underveis i kampanjeperioden. Man vil underveis i kampanjeperioden gjøre systematiske forbedringer for å sikre å stadig oppnå bedre resultater.

Fleksible budsjetter
Performance marketing forutsetter at innsatsen bestemmes av resultatene, slik at man ikke er låst til et budsjett som må brukes. Underveis i performance marketing-kampanjen vil man se return-on-investment (ROI) resultatene slik at man kan allokere budsjettene etter hvilke kanaler og kampanjer som generer høyest ROI. Det er uforutsigbart hvilken kanal, kampanje eller annonse som kommer til å fungere best før man starter med annonseringen. Derfor er det en fordel at man kan flytte budsjettene underveis når data samles inn, samt at det gir en mye større trygghet.

Kilde: Pixabay

Fire type resultater

Det er fire type resultater som omtales innen performance marketing:

 • CPM (Cost-per-Mille / kost per tusen) er en prismodell ved kjøp av annonsevisninger. Prisen oppgis per tusen visninger, f.eks. CPM = NOK 50. Retargeting og bannerannonsering i nettaviser er som regel priset på CPM.
   
 • CPC (Cost-per-Click / kost per klikk) er nettannonser hvor du betaler for hvert klikk annonsen din får. Google AdWords baserer seg utelukkende på CPC. Summen man betaler for hvert klikk varierer ut fra konkurransen blant andre annonsører, samt kvaliteten på både annonsen og landingssiden annonsen leder til (Creatur).
 • CPL (Cost-per-Lead / kost per lead) er hva det koster å få et nytt lead fra en potensiell kunde gjennom ulike kanaler. CPL er grunnlag for å optimere markedsføringsaktivitetene, og den vil variere avhengig av hvilken kanal man bruker.
 • CPA (Cost-per-Action / kost per handling) er prismodell for nettannonsering hvor man betaler en avtalt pris ut ifra en konkret handling, som regel et kjøp/salg. Tilbyderen av annonseproduktet tar her betalt når det foreligger et dokumentert salg.

Slik setter du i gang

Før du starter og før du kan måle suksessen til en kampanje, må du sette noen mål for kampanjen. Mange annonseplattformer krever at du oppretter mål før du oppretter annonser eller setter opp kampanjer. Disse målene avgjør blant annet hvor annonsene dine skal vises, hvem de blir vist til og andre faktorer som er viktig for å lykkes.

Kilde: Pixabay

I følge Outbrain er disse de mest populære målene for digital markedsføring:

 • Trafikk
 • Antall tilbakevendende besøk
 • Engasjement
 • Leadsgenerering (konvertere besøkende til leads)
 • Salg

Når kampanjemålene er satt, kan man begynne å undersøke annonsemuligheter, enten det er gjennom innholdsmarkedsføring eller affiliate marketing. I tillegg bør man inkludere å bygge et sterkt team. Dette krever blant annet:

 • Evaluering og forbedring av eksisterende team
 • Øke teamet ved å fylle ut hull

Mål dine ansattes styrker og svakheter, og mål kompetansen de har. Ranger teamet ditt før du begynner og jobb mot konstant forbedring. Dokumenter og sett mål for å sikre teamvekst (Outbrain).


Kilder
https://blogg.oktanoslo.no/forkortelser-digital-markedsfoering
https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing
https://solidmedia.no/performance-marketing/topp-5-fordeler/
https://synlighet.no/blogg/hva-er-performance-marketing/
https://www.outbrain.com/blog/performance-marketing/