fredrikknutsen June 5, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En strategi er måten vi ønsker å nå målene våre på. Hvilke aktiviteter skal vi som bedrift utføre for å oppnå det vi ønsker. Enten det er økt salg, merkevarebygging, osv. En strategi skal definere hva som skal til for å nå målene som er satt.

Analyse

Det første vi må finne ut av er hvor befinner vi oss per nå. Før man begynner å utarbeide en ny strategi, må vi finne ut hvilken posisjon vi besitter. Det er naturlig å benytte seg av ulike analyse-verktøy.

For å utforme en strategi er det viktig å forstå både interne- og eksterne utfordringer. Når det gjelder interne utfordringer er SWAT-analyse en enkel måte å få en overordnet oversikt på. Her ser man på virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler.

For å få en bedre oversikt over hva som foregår rundt seg, kan det være lurt å gjennomføre en omverdensanalyse, eller PESTLE-analyse.

En PESTLE-analyse tar for seg alle eksterne faktorer som kan innvirke på en virksomhets utforming av strategi.

PPolitical (politikk). Politiske reguleringer kan ha en innvirkning på stabiliteten i markedet, styresett, skattepolitiske forhold osv.

EEconomical (økonomiske trender/faktorer). Hvilke økonomiske trender har innvirkning på handel og etterspørsel? Inflasjon, arbeidsledighet, lokal kjøpekraft er noen eksempler.

SSociety (samfunnstrender). Hvilke menneskelige faktorer spiller inn? Ting som kultur og demografi kan ha innvirkning på hvordan man skal legge opp sin taktikk i henhold til et gitt geografisk område for eksempel.

TTecnological (teknologiske trender). Som markedsfører er det viktig å følge med på teknologiske fremskritt i form av hvordan de ulike kanalene utvikler seg og hvordan man skal ta dem i bruk for å nå ut til sitt publikum.

LLegal (lovverket). Juridiske restriksjoner kan sette en stopper for hvordan en skal angripe markedet. I ulike markedet er det ofte ulike sett med regler for hvordan virksomheter kan opptre.

EEnvironment (bærekraft). I et samfunn der stadig flere gjør bevisste bærekraftige handlinger, er det viktig å tilfredsstille alle miljøvennlige aspekter.

Plan og målsetting

Etter å ha analysert situasjonen man befinner seg i, og sett hvilke muligheter man har, er det på tide å definere hvor vi vil, hva vi vil oppnå – mål å jobbe mot.

La oss si at bedriften benytter seg av Google Analytics og ser at flest antall konverteringer (salg) kommer fra brukere av datamaskin og at det er et betydelig antall brukere på mobile enheter som aldri fullfører handelen. Da er det naturlig å se nærmere på brukervennligheten på mobile enheter. Bedriften ønsker altså å være like tilgjengelig på alle enheter, både datamaskin, mobil og tablet. Hva må vi gjøre for å oppnå dette? Hvilke aktiviteter må virksomheten utføre for å kunne være like konkurransedyktige på alle plattformer?

Hvordan man følger opp at prosessen går fremover er opp til virksomheten, men å benytte seg av OKR (Objective, Key results) er en enkel og oversiktlig måte. OKR er en måte å sette mål og fremgangen i system. Les mer om OKR her: https://www.fredrikknutsen.no/2019/03/04/okr-en-gjennomforingsplan-satt-i-system/

Implementering

Vi har nå identifisert hvor vår bedrift er per dags dato og hvor vi ønsker å være om en gitt periode. Svarene vi får fra hvor vi er og hvor vi vil være gir en tydelig pekepinn på hvordan taktikk vi skal legge. Hvilke verktøy skal man benytte seg av? Dette avhenger av hvilket segment man henvender seg til. Det er mye som spiller inn på hvilke kanaler som egner seg, enten det gjelder demografi, ulike bransjer eller generell tilgang til de ulike kanalene.

  • SEO? Search Engine Optimizer
    • Skal vi gjøre det enklere for kundene våre og nå oss ved å utføre organiske søk via Google? Vi vet at 90% av søk skjer gjennom Google sin søkemotor, og ved å optimalisere søkeord kan man få sin virksomhet til å havne høyere opp på i resultatfeltet.
  • Sosiale medier?
    • Skal vi øke vår synlighet via sosiale medier som Instagram, Snapchat, Facebook osv.?
  • E-postmarkedsføring
    • Skal vi oppfordre folk til å melde seg på nyhetsbrev, bruke verktøy til å samle e-postadresser og sende relevante tilbud?

Dette er noen få og ofte brukte metoder, men det finnes flere måter å tiltrekke seg publikum på. Det viktigste er at man finner den metoden som passer best i henhold til bedriftens mål og kundegruppe.

Kontroll

Til slutt, er det viktig å kontrollere resultatet av jobben som er blitt gjort. Dagens markedsførere bruker moderne analyseprogrammer hvor man får full oversikt. Ved å analysere tallene kan du få innblikk i om hvorvidt endringene du har gjort har gitt ønsket effekt eller om man må gjennomføre en ny runde og utforme en ny strategi.

Kilder:
https://www.iteo.no/hva-er-en-digital-strategi/
https://www.iteo.no/hva-skal-en-digital-strategi-inneholde/
https://www.iteo.no/hvordan-lage-en-digital-strategi/
https://blogg.faerdermarketing.no/hvordan-lage-en-digital-strategi
https://blogg.synlighet.no/digital-strategi/