martegranlund februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

FNs bærekraftsmål gir oss forbrukere og selskaper over hele verden instruksjoner og råd for hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling, og store selskaper som IKEA bidrar til å nå målene innen 2030. Bærekraft blir viktigere og viktigere for flere mennesker, og vi kan alle bidra til en positiv utvikling.

I en av våre forelesninger med Thore Larsgård fikk vi besøk av Madeleine Hesstvedt Solstad fra FN Sambandet, som fortalte oss om hvordan FN jobber for en mer bærekraftig utvikling og om deres bærekraftsmål. De 17 bærekraftsmålene er en felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene, med ulike mål relatert til sosiale forhold, økonomi og miljø og klima.

Bilde hentet fra fn.no

Bærekraftig utvikling defineres i følge FN som; Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraftsmål nummer 12 handler om at både privatpersoner og bedrifter bør sørge for ansvarlig forbruk og produksjon, og har flere delmål for hvordan man ønsker å nå dette målet. Målet handler om overforbruk hos forbruker og produsent, overgangen til en mer bærekraftig livsstil og ressursbruk som et samfunn og hvordan selskaper og stater kan innføre disse delmålene.

Bærekraft hos IKEA
På IKEA sin nettside kan man lese om de ulike stegene de har tatt for å bidra til en mer bærekraftig hverdag og hvordan de tar del i denne bevegelsen for å bidra og inspirere. Noen av deres satsninger for å bidra til FNs bærekraftsmål er blant annet å designe produkter ut fra sirkulære prinsipper og av fornybare og gjenvinnbare materialer, redusere det samlede klimaavtrykket med i gjennomsnitt 70% per produkt og strekke seg mot 100% fornybar energi i all produksjon. På nettsiden kan man også se flere spesifikke eksempler på hvordan selskapet jobber mot alle områdene FN har satt oppmerksomhet på.

Bomull er at av de viktigste materialene i tekstilproduksjon, og IKEA bruker materialet i mange av sine produkter. Bomullsproduksjon krever store mengder vann, og det brukes ofte også store mengder kjemikalier for å dyrke og produsere bomullsprodukter. IKEA bruker derfor bærekraftig bomull, som enten er gjenvunnet eller dyrket med mindre vann og sprøytemidler enn vanlig, og ikke minst med bedre lønnsomhet for bøndene (som også er viktig for å oppfylle bærekraftsmål nummer 12; Anstendig arbeid og økonomisk vekst).

Om man går rundt i IKEA sine varehus ser man tydelig en markedsføring og bevisstgjøring av akkurat dette, og de gjør det lettere for forbruker å ta et mer bærekraftig valg ved å informere om hvordan materialene har blitt gjenvunnet og hvordan bruken av ressurser og materialer har påvirket deres utslipp og produksjon. Ved å tydeliggjøre hvordan materialene har blitt produsert og gjenvunnet fra plastflasker til oppbevaringsbokser, gjør det oss bevisste på hvordan vi kan resirkulere eller reprodusere og bidra med vårt eget avfall.

Forbrukeren har et ansvar
At IKEA gjør det så tydelig for oss forbrukere hvordan vi kan velge mer bærekraftige produkter, til deres allerede rimelige priser, gjør at vi kan ta mer fornuftige og bevisste valg. Og vi forbrukere har også et ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling, for selv om de store og små selskapene i verden gjør sitt for å bidra så vil vi ikke nå disse målene uten at forbrukerne endrer tankegang og handlingsmønster. Vi som forbrukere må bli mer bevisste på hvordan vi handler, hva vi handler og ikke minst hva vi gjør med produkter etter vi har slitt det ut, gått lei av det eller om vi aldri faktisk fikk bruk for det vi kjøpte.

Dette betyr ikke at alle mennesker må gå over til en 100% bærekraftig livsstil, men om alle tar små steg og endringer kan vi gjøre store forskjeller. Vet du ikke hvor du skal starte eller hva som vil gjøre en forskjell? Da vil jeg anbefale deg å lese om søstrene i Radical Broccoli som gjennom sine kanaler prøver å gi oss enkle tips til hvordan vi kan få en mer bærekraftig hverdag, ved å for eksempel ta med handlenett på butikken eller å plukke søppel når vi går søndagsturen. De inspirerer og gjør det enkelt for oss å ta de små stegene!

Les mer om FNs bærekraftsmål, eller ta en titt på Radical Broccoli sin Detox Challenge og bidra til en mer bærekraftig hverdag med små steg.

Kilder:
https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/
https://www.radicalbroccoli.com/radical-broccoli/21-day-eco-challenge