theaottesen februar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne bloggen skal det som en del av utdanningen
hos Høyskolen Kristiania settes fokus på ulike sider av pensum og drøfting av
dette.

Det første innlegget vil ta for seg FN og deres bærekraftsmål. Det er totalt 17 mål som er utarbeidet som en felles arbeidsplan for hele verden for å kunne bekjempe og utrydde fattigdom og klimaendringene innen 2030. Det fins mange bedrifter og organisasjoner som er med på disse målene og prøver å gjøre sitt for å bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Tiny Miracles

Som bedrift i samfunnet i dag så har de også ansvar
og er ansvarlig for å bidra til disse målene som FN har satt. Det fins mange
bedrifter og organisasjoner som er med på disse målene og en av dem er Rituals Cosmetics.
De har utviklet flere innovative løsninger for å lage løsningene sine mer
miljøvennlige. De har også satt fokus på noe de kaller «Giving back» som er det
de gir tilbake ved å støtte ulike saker som ligger bedrifts hjerte nær. Her har
de valgt å støtte prosjektet Tiny Miracles som handler om å gjøre bærekraftige
endringer og bidra til å utrydde fattigdom, og da med fokus hos slumområdene i
India og Mumbai – I samfunnene Pardeshi og Aarey. Dette prosjektet har Rituals
støttet siden 2011.

“Happiness can be found in the smallest of things” – et ordtak som Rituals lever etter og som også Tiny Miracles står for. Små ting som gir mye i hverdagen til mennesker som ikke har mye. De har hverken mye ting eller mye å stå fast ved, men med Tiny Miracles gir dem muligheten til mye som vi i vesten ofte tar som en selvfølge. Hva prosjektet gir til samfunnet:

  • Helsevesen, skole og utdanning – som gir menneskene som lever i samfunnene som Tiny Miracles fokuserer på muligheten til å skape sine egne muligheter og kan ta sine egne valg. Disse tilbudene skal vøre med på å bryte fattigdomskjeden som har hengt over disse samfunnene over lang tid.
  • Arbeidsplasser – Rituals selger bærenett som syersker i disse samfunnene syr. Disse nettene selges i butikk og pengene de får inn for disse går direkte tilbake til syerskene. Nettene gir kvinnene som lager dem ny kunnskap, selvtillit og fast inntekt, og dette gjør det mulig for at kvinnene kan bidra med inntekt til å forsørge familien. De kan da bidra til å betale blant annet leie og skolegang til barna sine. Tidligere var det vanlig at det kun var mannen som tjente penger til familien.
  • Disse tilbudene gjør syklusen komplett og det vil hjelpe samfunnene med å bli fullstendig selvforsørgende innen 10 år.

Når man ser på bærekraftsmålene så er det mål nummer 1 som kommer tydelig fram gjennom via det Rituals støtter. Bærekraftsmål nummer 1 beskrives som følgende: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden . Og det er et ekstremt stort mål, men det er ikke umulig. For å gjøre dette mer gjennomførbart, så har FN satt delmål under dette målet.

Ved at de støtter prosjektet Tiny Miracles er Rituals med på å utrydde fattigdom. De bidrar til å skape en stabil syklus i samfunnene Pardeshi og Aarey, og de forandringene som blir gjort her utgjør en bærekraftig endring. Det er de små tingene som gir store forandringer i menneskenes sitt liv.

Første forelesning

For å avslutte dette innlegget vil jeg legge til at det var meget interessant å høre om disse bærekraftsmålene som er satt sammen for utbedre en felles arbeidsplan mot en bedre verden. Man vet at det er mye som må gjøres, men det er ikke alltid enkelt å selv sett fingeren spesifikt på hva som må endres på, og ikke minst hvordan. Jeg selv har ikke hørt særlig mye om disse fra tidligere og syns at dette var veldig fint og viktig å høre om.

Kilder:
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.rituals.com/no-no/giving-back.html
https://www.tinymiracles.com/rituals/