ajsa mai 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Growth Hacking er et hett tema internasjonalt og er noe flere og flere bedrifter begynner å ta i bruk. Blant dem er Google og Amazon. Her i Norge er det ikke så mange som faktisk vet hva dette dreier seg om. I ukens innlegg skal jeg fortelle litt om hva Growth Hacking er og hvordan det fungerer. Hva er Growth Hacking? Growth hacking er en form for strategi som brukes for å øke et selskaps vekst. Det hele handler om å finne smartere og mer effektive måter å bedrive vekst på. Disse strategiene blir gjerne brukt tidlig i oppstarten av bedrifter, hvor hovedmålet er å vokse og skaffe flest mulig kunder på kortest mulig tid. Mens den tradisjonelle markedsføringen i stor grad har handlet om å tiltrekke oppmerksomhet til produktet eller tjenesten som tilbys, fokuserer growth hacking på hele kundeopplevelsen. Hvordan fungerer Growth Hacking? Vekst er helt avgjørende dersom en bedrift skal overleve på sikt, og det er nettopp derfor det er viktig at en »growth hacker» har alt av fokus rettet mot dette. Her gjelder det å identifisere hva som får bedriften din til å vokse og deretter finne fremgangsmåtene som får det til å skje. Poenget er at man skal skaffe kunder, få disse kundene til å bli brukere, og til slutt gjøre brukerne fornøyde slik at man beholder de. Hvem som helst kan være en »growth hacker». Det er ikke viktig hvem/hva du er, så lenge du har fokus på vekst. Det som kjennetegner en »growth hacker» er bruken av analyser, målinger og kreativitet hvor det på bakgrunn av dette blir laget lavkostnadsstrategier for å skaffe og holde på kunder. Dersom man skal benytte seg av growth hacking er det viktig at man tester hvordan markedet responderer på produktet eller tjenesten man tilbyr. Ved bruk av digitale verktøy, analyseverktøy og søkemotoroptimalisering vil man kunne få innsikt i kundenes behov som man kan bruke til å finne nye løsninger, samt eksperimentere. På bakgrunn av disse verdifulle dataene man får inn, kan man tilpasse vekststrategien til målgruppen man sikter mot og deres atferd. Nå vet vi i grove trekk hva growth hacking er og hvordan det fungerer. Men, hvorfor skal man bruke tid på å lære dette? Growth hacking handler, som nevnt, om å vokse mest mulig på kortest mulig tid. Vi har de store, internasjonale selskapene som Google og Amazon, som gjør det vanskelig for nyoppstarta selskaper å etablere seg i markedet. De står allerede trygt og kan bruke store summer på å kjøpe annonseplasser i forskjellige søkemotorer. En slik mulighet har ikke nyoppstarta bedrifter. Derfor er growth hacking en unik mulighet til å skape en vekstkultur i bedrifter som videre gir muligheten til å vokse enormt på kort tid – og det til en lav kostnad! /Ajsa Litteraturliste: https://neilpatel.com/what-is-growth-hacking/ https://optinmonster.com/glossary/growth-hacking/