admin mars 15, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi lever i et samfunn preget av store endringer, høy konkurranse, krav om fornyelse og fokus på kompetanse. Ved å kjenne til effekten av søke-optimalisering vil du garantert ønske å tilegne deg kunnskap fordi den er effektiv og tidsbesparende. I fortsettelsen vil jeg beskrive veien til optimalisering av søk gjennom seks trinn.

1. Slik fungerer Google, nettjenesten er verdensomspennende og omfavner ekstremt mye informasjon og fakta gjennom tekst, kart, video , bilder og mer. Kunnskap om hvordan Google fungerer vil gi deg fordeler ved innhenting av informasjon, ved å utvide dine søk vil du også få tilgang til ny informasjon du ikke ante eksisterte. I tillegg kan du kontrollere om dine opplysninger er riktig. Samme hvor du befinner deg så vil Google sine nettsider være like. Innholdet derimot er ikke det samme fordi det styres av lovpålagte retningslinjer fra regjeringen. I Norge er det stortinget som vedtar regler, dette håndheves gjennom internettleverandører som som Telenor, Telia osv. Disse utestenger såkalte IP adresser, nettsider som vi ikke skal ha tilgang til. Eksempelvis the piratebay.org denne siden er ikke tilgjengelig i Norge, men i USA er den åpen for alle. Amerikanere er veldig opptatt av “fri presse”, de er liberale det vil si at alle skal få ytre sine meninger. Fri presse er også grunnen til at de fleste IP adressene eller nettsidene er lovlige og åpne for alle. I motsatt ende av skalaen har vi Kina, et strengt regime styrer nettleverandørene med jerngrep. Mye sensur og nøye utvalgte IP adresser er et faktum og straffbart om det brytes. Dette gjør at flere prøver ut nye veier for å utvide sine søk, eksempelvis ved å kamuflere brukers opprinnelige tilhørighet. Proxy blir ofte benyttet fordi den kamuflerer bruker og virker som et mellomledd mellom server og bruker. På denne måten vil Proxy gi brukeren tilgang på lik linje med de retningslinjene som gjelder i det landet serveren er etablert. Dersom serveren er i Amerika så vil bruker få tilgang på lik linje med amerikanske brukere.

2. Når du skal utvide det du vet, så har nettverkstjenesten  mange ulike funksjoner som hjelper med å utvide søk. Eksempelvis da jeg fulgte med herrelaget under håndball EM holdt jeg meg oppdatert blant annet via google søk. Ved å skrive håndball 2018 fikk jeg flere søkeforslag. Forslagene kom raskt, jeg rakk kun å skrive noen bokstaver før de var der.  Google kommer med forslag til aktuelle temaer  basert på det man skriver, det er også en fordel om man er usikker på stavelse av ord og utrykk. Når søket er fullført dukker det opp flere forslag , disse er basert på tilsvarende tema som matcher mine søk.  Søket viser også (til høyere for meg på samme nettside) informasjon om EM, hvilke nasjoner som deltar, når mesterskapet starter og slutter, hvem som er vertsnasjon osv.  Klikker jeg på denne informasjonen, eksempekvis Kroatia som er vertsnasjonen så kommer jeg til en side om Kroatia.  Nederst på samme side kan jeg også se søkealternativer som er relatert til det emnet jeg ønsker å innhente in formasjon om . Søket har gitt meg mer fakta enn det jeg hadde forventet. Det skjer automatisk ved at nettverktjenesten åpner for flere alternativer som fører til nye veier og mer informasjon, med andre ord så fører det til ert utvidet søk.

3. Avansert teknologi,  gjør det raskere å finne fakta man er ute etter. Løsningen er en operatør som fungerer som en kommando som legges til søket for å gi Google spesielle introduksjoner om hvordan den skal håndtere et bestemt søkeord. De mest kjente introduksjonene for avansert søk er pluss, minus og fnutter før og etter søkeord. Eksempelvis:

 – ( + ) Med pluss som fortegn. Jeg ønsker å søke etter hundefrisør i Asker,  og får 135.000 resultater. Jeg kan velge hund+ frisør + asker og reduserer resultatet til 53.

– ( – ) Med minus som fortegn. Jeg kan søke etter hundeutstyr og og får 268 000 resultater. Flere av resultatene viser og så hundefôr det er jeg ikke ut etter. Slik begrenser jeg søket hundeutstyr – for , da får jeg 127.000. Jeg ønsker å begrense ytterligere ved å fjerne hundeleker, samtidig som jeg vil se resten av utvalget. Hundeutstyr – leker gir meg et resultat på 66.900. Dette er et eksempel på hvordan man kan redusere antall søk ved hjelp av minus tegnet.

– ( ” ) Med fnutter som pakker inn mitt søk . Jeg ønsker å søke på meg selv , men opplever at flere av resultatene er uinteressante. Jeg benytter “hilde michelet” og søket havner på 167 kontra 112.000 treff.

4. Slik finner du fakta raskere, frem til nå har det dreid seg om tekniske søk, ved enkle grep kan du også søke med bilder.  Det eneste du trenger å gjøre er å velge image eller bilder ved å søke i Google. Deretter velg et bilde , du kan velge å laste det opp, eller dra det over i søkefeltet til Google eller legg det til en nettadresse. Det er flere muligheter du velger den som passer deg best. Resultatet er forbløffende eksempelvis et svart hvitt bilde av en hummer viste seg å være fra en bok fra 1829. Informasjonen kommer ved et tasteklikk, dette viser igjen hvilke muligheter som ligger i nettjenesten.  Et pent landskapsbildet skjuler også informasjon, ved å bruke bildesøk fant jeg ut at disse fjellene er Rocky Mountains.

Det er også mulig å søke med bilder av ting man ikke vet hva er( krever nøytral bakgrunn så produktet kommer til sin rett), for så å få svar og løse mysteriet. Bildesøk gir derfor store muligheter.

5. Hvordan kontrollere dine fakta, Google har et enormt reportear av faktabasert informasjon, men ikke alt er troverdig. Mange tror rangeringen av temaer som legger seg på resultat siden er rangert etter troverdighet, det er feil. De øverste  sidene vil passe tett med det du spør etter, men det betyr ikke at det er troverdig.  Ofte er det greit å gjøre flere søk for å se om det gir samme svar, eller lese av  webadressen (URL). En webadresse består av flere biter, det kan vurderes og etterprøves om man er usikker på utfallet av opplysninger. En annen teknikk er å spore tidsintervall for dokumentet, dersom to dokumenter er produsert samtidig eller med stor forskjell i tidsintervall.

6. Hvordan skal kombinasjonen brukes, med å kombinere det vi har gått igjennom kan man benytte ulike teknikker. Alt fra effektive søkeord, hvordan velge vilkår som er nøytrale for emnet, eller bruke filter for å nå kjernen ( av nyttig informasjon ) i et nettsted. Ved å benytte de mest kjente instruksjonene som pluss, minus eller fnutter. Nøkkelen til suksess er å være kreativ, nysgjerrig og tålmodig du må prøve å feile utallige ganger for å bli god. Men når du behersker søke-optimalisering vil du spare tid og tilegne deg mye kunnskap samt inneha ferdigheter andre ikke har.

Lykke til!