Vicy april 1, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget er skrevet sammen med min medstudent Nhu Ha, og er en del av en eksamensoppgave som vi holder på. Dermed vil du finne det samme innlegget på Nhu Ha sin blogg.

Teknologiutvikling og den sosiale webben

Når vi ser på hvordan bedrifter og organisasjoner bruker sosiale medier og teknologi i bedriften og i markedsføring så er det stort potensiale for svært mange bedrifter. Noen bedrifter har opprettet egne sider og profiler på sosiale medier i tillegg til å ha en egen nettside som de bruker, men uten de sosiale mediene er det ikke like lett å nå ut til de menneskene som man muligens ønsker at det skal være. De aller fleste av oss bruker sosiale medier på ulike kanaler og svært mye gjennom dagen. Det er dermed enklere for bedrifter å nå ut til oss via annonsering på de ulike kanalene fremfor å bruke offline annonsering.

For alle bedrifter rundt om i verden er det svært viktig å følge med på teknologiutviklingen. Bare i løpet av de siste 10 årene har verden blitt forandret på så mange måter. Noen eksempler på dette er Instagram som kom i 2010 og utfordret Facebook hvor det meste av bildedeling foregikk før dette. Nå er det mulig å annonsere og lage målrettet annonser via Instagram og Facebook som da fører til at bedrifter kan bestemme hvilke segmenter de ønsker å nå ut til og rette seg mot dem.

Konkurranse

Dersom bedrifter ikke bruker teknologi og sosiale medier på en fornuftig måte er det mulig at kunder velger å gå for konkurrentene fremfor å gå til deg. Dette kan komme av at konkurrentene har formidlet sine produkter og tjenester på den måten at de har laget en målrettet annonsering mot kundene. Dette for å få mer salg og for å tiltrekke til seg kunder på andre måter som kan være litt utradisjonelle og er lett for kunder å huske.

Det at den sosiale webben og teknologiutviklingen kommer inn i markedet gjør at bedrifter må tenke på en annen måte når de skal nå ut til forbrukere nå enn før.

Problemløsninger for bedriften

Når bedrifter står ovenfor et problem som de ikke klarer å løse er det lurt å se på hva teknologien kan gjøre. Det er viktig at ledelsen har innsikt i hvilke problemer bedriften har eller kan støte på som kan løses ved hjelp av teknologi og hvilke problemer som ikke kan løses av teknologien. Når problemer oppstår er det utrolig viktig å kunne finne årsaken til problemet for så å finne en løsning på dette. Dette er noe teknologien kan hjelpe oss med å finne ut av, både hva som er årsaken til problemet og en løsning.

Bruk av teknologi

Teknologien er blitt en stor del av alle sin hverdag så dette er noe som alle bedrifter bør ta til seg. Mange virksomheter har egne apper som kunder kan laste ned for å få avslag på første kjøp, rabatter på produkter som kjøpes ofte eller spesial tilbud. Det er også mange muligheter for virksomhetene å måle forbrukeres bruk av appen eller nettsidene deres for å se hvor aktiviteten er størst og se på hva som kan forbedres og hva som funker.

Kommunikasjon

Innenfor kommunikasjon er det store fordeler ved å bruke sosiale medier, blant annet at det da er mye enklere å ha kontakt med kunder og andre interessenter. Det er mulig å kommunisere direkte med kunder i direkte meldinger om de henvender seg til deg på den måten, eller så er det mulig å poste meldinger, beskjeder eller annet ut til dine følgere via dine kanaler. Dette kan skape et tettere bånd til dine kunder og interessenter på en annen måte enn om du kommuniserer via andre kanaler enn sosiale medier I form av at du kan kommunisere på en mer personlig måte. Det er da også mulig å henvende seg til bestemte målgrupper via målrettet annonsering. Om du gjør dette er det mulig å nå ut til de målgruppene du ønsker. Dette vil også kunne føre og bidra til mer salg og engasjement innenfor det du driver med. I tillegg får du spredt budskapet ditt på en enkel måte som gjør at dine innlegg kan bli delt viralt via direkte meldinger og at dine følgere deler dine innlegg på sine sider.