Jonas Kongelf mai 2, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I faget Sosial kommunikasjon har vi lært hvordan sosiale
medier og de forskjellige kanalene brukes i ulike bedrifter, og hva slags makt
og påvirkning disse kanalene kan ha på næringslivet. Vi har selv sett på
hvordan Høyskolen Kristiania bruker sine sosiale medier, og med hjelp fra
pensum skulle se på muligheter og forbedringer som kan gjøres. Flere og flere
bedrifter tar i bruk sosiale medier og det viser stadig å ha stor påvirkning på
forbrukerne.

Som jeg også har skrevet om i oppgaven er det fem formål fra
Groundswellboken (Li og Bernhoff, 2011) hvor det blir diskutert hvorvidt
sosiale medier klarer å støtte opp funksjoner i forretningene. Groundswell
presenterer fem viktige formål for deltakelse i sosiale medier:

1. Lytte – Som handler om å høre på kunden/brukerne behov og
ønsker, og handler om å bruke sosiale medier til å finne ut hva brukerne/kundene
mener og synes om tjenesten.

2. Snakke – Som handler om å kommunisere med
kundene/brukerne, på en slik måte som gjør at kundene forstår det budskapet du
vil legge frem.

3. Engasjere – Som handler om å skape engasjement rundt de
produktene eller tjenestene du som bedrift tilbyr.

4. Støtte – Et viktig punkt når det gjelder kundeservice,
som er et svært viktig aspekt for alle bedrifter og virksomheter.
Kundene/brukerne ønsker å føle seg sett, samt få svar på spørsmålene de skulle
ha.

5. Omfavne – Som er det siste punktet av de fem, og handler
om å oppmuntre kundene. Et eksempel kan være at kundene får være med å stemme
frem en ny smak av is. Ikke bare engasjerer man kundene, men man kan også bruke
den informasjonen som kommer av slike spørreundersøkelser til å utvikle nye,
eller bearbeide og forbedre eksiterende produkter.

Disse formålene skal være med på å hjelpe bedriften til å
oppnå mål og større fortjenester, som vil gagne både kunder og bedriften.

Kilder:

Li og Bernhoff, 2011