Madelenbodahl april 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I det forrige
innlegget så vi på hvilke målgrupper jeg tenkte å bruke sosiale kanaler til for
å nå. Som sagt da, er sosiale medier den kanalen jeg vil ta i bruk da jeg skal
lage innhold for kampanjen. Ettersom at Fretex allerede har veletablerte
brukere i flere av de sosiale mediene, vil det være en fordel for meg å kunne
fortsette i denne retningen, og kunne gjøre en god jobb der. Sosiale medier er
som sagt et kjent sted for valgt målgruppe, noe som også gjør det tryggere for
meg. Som skrevet i innlegget under er det mye som tyder på at store deler av
målgruppen som er valgt er avanserte brukere av sosiale medier.

I dag er det
utallige gode grunner til å velge sosiale medier som mediekanal kontra de mer
tradisjonelle kanalene som tv og radio. Ved bruk av sosiale medier er
muligheten for å nå ut til en enorm rekkevidde stor. Innholdet og budskapet er
ofte skreddersydd eksakt etter formål, 
noe som gir store muligheter for interaksjon. At budskapet har
muligheten ti lå treffe et stort publikum, er jo det man ønsker med en slik
kampanje.

Men vi har jo mange
ulike sosiale medier en kan benytte seg av. Her gjelder det å velge riktig
innhold til riktig media. Selv om noe vil fungere på Instagram, er det ikke
nødvendigvis at dette også vil fungere på Facebook, Youtube osv.

Ut i fra Fretex som valgt virksomhet, og denne kampanjen vil Instagram være den kanalen jeg vil benytte meg mest av. Dette fordi rundt 75-90% av både kvinner og menn i valgt målgruppe, har en konto på Instagram. Dette gir oss da gode forutsetninger for å treffe en stor del av valgt målgruppe. I tillegg til Instagram vil jeg også kunne benytte meg av Facebook, da jeg vet at fortsatt store deler av befolkningen fortsatt er aktive i denne plattformen. I aldersgruppen 30-39 har nemlig hele 84% menn og 90% kvinner en bruker de ofte er innom. Med tanke på at målgruppen som er valgt har et relativt stort spenn, er det derfor viktig at vi også bruker Facebook som en kanal, ettersom at de over 30 bruker denne hyppigere enn Instagram. Tallene fra Ipsos er med på å underbygge disse påstandene, og viser til at bruken av flere sosiale medier i dette tilfelle kan være smart!