patrickhem januar 17, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget skal jeg drøfte rundt de sosiale konsekvensene av kunstig intelligens. Dette er et veldig spennende tema, og noe som flere kan merke konsekvenser av, som igjen gjør at det er viktig å snakke om det. Vil jobber forsvinne, og vil det komme nye jobber?

Et utrolig viktig tema er nettopp dette om jobber vil bli borte. Det er noe som veldig mange sitter og regner på, og prøver å samle data på. Det er flere jobber som enkelt kan erstattes av roboter, eller andre kunstig intelligens. Noe jeg skrev om forrige innlegg var at den kunstige intelligensen kan supplere oss mennesker i fremtiden, og videre i dette innlegget skal jeg prøve å komme enda tettere på dette temaet om jobber som kan bli overtatt.

Allerede har vi sett konsekvenser for drosjesjåfører, da selskapet Uber har kommet inn som en konkurranse for dem. Dette er en konkurranse som har kommet da de har presset på pris, og prøvd å gå lavere enn de allerede værende taxiselskapene. Dette gjør at lønnen til drosjesjåførene senkes, fordi pris går ned, og etterspørsel ikke foreløpig har økt. Med kunstig intelligens kan alle sjåfører generelt fjernes, og selskapene vil spare enormt med penger på lønn. De allerede senkede prisene som presser på taxivirksomheten, kommer i fremtiden til å bli presset helt bort av selvkjørende biler og busser. Dette vil gjøre at enormt mange kommer til å miste jobben, og færre vil få denne typen jobb. I dag ansettes det ca. Ti tusen personer årlig som bussjåfør( i følge SSB), og rundt 3500 taxisjåfører( ifølge medlemstall i norsk taxiforbund) vil da bli tvunget til å finne en ny inntektskilde.

At sjåfører blir avlastet i fremtiden er noe som mange mener er mulig, og dette er en konsekvens for det sosiale og for enkeltpersoner. I motsetning vil store selskap tjene penger på dette, og de større selskapene vil bare fortsette å bli større. Dette igjen vil føre til at pengene som blir spart på lønn, kan bli brukt til å øke kollektivtilbudet. Dette er en positiv konsekvens av å fjerne sjåfører, å sette inn selvkjørende busser/biler. Dette er noe vi må forberede oss på, og dette med jobbskifter er noe menneskeheten alltid har gjort, og vi må rett og slett tilpasse oss samfunnet. 

Endring av arbeidsprosesser vil etterhvert bli enda mer automatisert. I følge artikkelen jeg linker til nederst, av Economist.com er opp til 47% av jobbene i USA automatisert. Dette er noe jeg synes er veldig spennende, og det er veldig mye man kan lure på når man hører slike tall. Det jeg lurer mest på er om 47% av befolkningen skal sitte hjemme uten en jobb? Det er heller ikke slikt det skal være. Som jeg har skrevet om tidligere i oppgaven er sjåfør-yrket og deres store sjanse for automatisering noe som jeg synes er spennende, men det er også flere yrker som har store sjanser for å bli tatt over av kunstig intelligens. Service-relaterte yrker kan også være i stor fare, og som i stor grad har allerede blitt supplert av datamaskiner og for eksempel chatbots. Samtidig er det mange service-yrker som ikke vil bli tatt over, fordi service er noe man vil forbinde med personer og man vil ha et bedre inntrykk av en bedrift hvis det er mennesker som snakker med deg, kontra en datamaskin. 

En ting som ble snakket om av Foreleser i forelesningen om kunstig intelligens, var at datamaskinen hadde mer rett enn jurister i en prosess der det skulle velges riktig handling i retten. Dette er noe jeg synes er veldig spennende, og som jeg begynte å tenke litt over. Kan det være at i fremtiden vil rettsaker bli ledet av roboter? Vil det være mer rettferdig med datamaskin som velger straffen istedenfor dommere? Dette er noe jeg ikke vet svaret på selv, og trolig vil jeg ikke få svaret på om det er mer rettferdig, nettopp fordi det er personlige attributter som spiller inn i slike saker. Vil det i fremtiden være slik at man ikke trenger å gå i rettsak, man bare får en mail med straffen? Det er veldig mange spørsmål jeg sitter igjen med etter å ha tenkt litt på det her, og spesielt på rettferdighetens side.

Kilder brukt som inspirasjon:

https://www.economist.com/graphic-detail/2018/04/24/a-study-finds-nearly-half-of-jobs-are-vulnerable-to-automation

https://course.elementsofai.com/no/6/2