bettinamathiassen.com April 25, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Sett ut i fra nåtidens perspektiv, ser det ut til at flere og flere bedrifter har fått øynene opp for sosiale mediers makt og påvirkning. Sosiale medier har vist seg og ha en enorm påvirkningskraft på forbrukerne, og i dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan en bedrift kan høste konkurransefortrinn ved riktig anvendelse av sosiale medier. 

Du som leser dette innlegget har garantert en Facebook-profil. Hvor mange ganger har du ikke oppdaget et annonseinnlegg i feeden din? Det er ganske ofte vil jeg tro. Noen blir kanskje litt nysgjerrige og ønsker å finne ut mer og trykker seg inn på linken. Kanskje er fristelsen for stor slik at du faktisk klikker produktet hjem. Det er akkurat dette bedriften ønsker. De ønsker å påvirke deg til å kjøpe produktet, og at du som forbruker skal velge de fremfor konkurrentene. Det er ikke alltid du har en god grunn til hvorfor du akkurat valgte å handle fra den nettbutikken, men det var den nettbutikken som poppet opp og som var synlig. 

 Den bedriften jeg har valgt å redegjøre for i dette innlegget, er Felleskjøpet Agri. Dette er på bakgrunn av at min eksamensgruppe og jeg har valgt å skrive om Felleskjøpet i vår oppgave. Under vår research på Felleskjøpets bruk av sosiale medier fant vi ut at deres Facebook-side er betydelig mer populær enn deres Instagram profil. Dette var det første vi bemerket oss. Vi lurte derfor på hva årsaken til dette kan være. Dette kan tenkes at det kan ha noe med målgruppen Felleskjøpet har opparbeidet seg, da de nok har en målgruppe på voksne mennesker som anvender Facebook i større grad enn Instagram. Vår generasjon anvender ikke Facebook i like stor grad som før, og den eldre generasjonen har tatt over denne delen ad sosiale medier. Det er dog hensiktsmessig for Felleskjøpet å tenke over hva slags mål de har bestemt seg for, og hvilke(n) målgruppe de jobber mot å nå. 

De fleste virksomheter har klare mål for hva de vil oppnå. Målet handler som regel om å få mennesker til å handle på en bestemt måte, enten de er forbrukere, aksjonærer, medlemmer eller politikere. 

Derfor må markedsføringen starte med å avklare hva kommunikasjonen skal bidra til å oppnå. Det er vanskelig å oppnå konkurransefortrinn om du ikke har noen målsetninger og ambisjoner med det arbeidet du skal få frem. Mål gjør det enklere å jobbe systematisk og det bidrar i tillegg til at arbeidet du gjør får en mening. Sett ut i fra sosiale medier bør Felleskjøpet sette opp målsetninger for hva de vil få ut av sosiale medier, og om dette kan bidra til konkurransefortrinn. Dette omhandler i stor grad hvilke kanaler de bør de satse på, og om det er noen særskilte endringer de bør ta seg til.

Hvordan kan man oppnå konkurransefortrinn ved bruk av sosiale medier? Vel, målgrupper i stor grad. Målgrupper omhandler brukeradferd i sosiale medier, og det er svært gunstig å jobbe mot den målgruppen du som bedrift vil påvirke. 

I boken Groundswell (Li og Bernhoff, 2011) diskuteres sosiale mediers evne til å støtte forretningsfunksjoner. Hovedbudskapet omhandler sosiale mediers enorme påvirkningskraft. Forfatterne presenterer dermed fem formål med sosiale medier, og knytter disse til forretningsfunksjoner(Digital forretningsforståelse: Heggernes, 2013):

Å lytte:Følg med på hva som skjer i SoMe, dette gjelder spesielt det som er relatert til ditt produkt og varemerke. Dette støtter forretningsfunksjonen forskning eller undersøkelder, og her kan man hente inn markedsdata som er naturlig generert. 

Å snakke: Snakk med kundene dine, kommuniser. På denne måten er det lettere å skape en kunderelasjon. Dette kan gi verdifull informasjon for deg som bedrift. 

Å engasjere:Skap engasjement kundene imellom for bedriftens produkter og merkevarer. Dette skal dermed støtte under og oppfordre til salg.

Å støtte:Få kundene til å støtte hverandre. Et sentralt element er da å anvende SoMe direkte til å støtte kundene. Svarene vil i mange tilfeller bli stående, for igjen å hjelpe andre kunder.

Å omfavne:Her skal bedriften hjelpe bedriften med å komme opp med ideer til nye produkter og produktforbedringer. Dette støtter funksjonen utvikling.

Som tidligere nevnt er Felleskjøpets føleskare betydelig høyere på Facebook enn på Instagram. Mye av grunnen kan være nettopp på grunn av målgruppen. En teori kan være at målgruppen omhandler først og fremst bønder, og at Felleskjøpet ikke har synliggjort produktsortimentet godt nok i sosiale medier slik at man ikke har fått med seg hvor stort produktutvalget egentlig er. Jeg skal innrømme at jeg for det meste har trodd at Felleskjøpet kun er en bedrift rettet mot landbruk og da særskilt bønder, men etter en rask titt på nettsiden deres fant jeg ut at her kan til og med jeg handle!

Facebook er imidlertid et svært nyttig verktøy for bedrifter. Her får man en unik mulighet til å kommunisere direkte med kundene, og få tilbakemeldinger i form av ris eller ros. På denne måten kan du som bedrift forbedre deg betraktelig på bakgrunn av at du retter deg mot kundene og får deres tanker og ønsker servert. På Facebook er det også mulig å opprette en egen chatbox som muliggjør kommunikasjonen enklere. Dette er elementer som ikke finnes på for eksempel Instagram, der Felleskjøpet også har en konto. Dette er som kjent en bildedelingstjeneste, og det blir dog en annen kommunikasjon enn på Facebook. Min mening er dermed at for å høste konkurransefortrinn gjør bedrifter seg selv en stor tjeneste ved å anvende sosiale medier, og da spesielt Facebook.