Marius Svendsen juni 1, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg angrepet på den Amerikanske kongressen 6. januar 2021. Jeg regner med de fleste av dere har fått med dere denne hendelsen fra tidligere i år. Hovedsakelig så handler saken om at Donald Trump la ut noen «tweets» som egget opp til angrepet på kongressen. Hvordan kunne dette skje? Jeg skal ta for med hvor stor påvirkningskraft digitale plattformer kan gi og hvordan dette har endret samfunnet vi lever i. 

Sosiale medier og plattformer

Sosiale medier og sosiale plattformer er noe de aller fleste er kjent med i dag. Jeg skrev et innlegg om plattformer og plattformøkonomi tidligere i år. Det er et omfattende og spennende tema jeg anbefaler deg å lese mer om.

Med tiden har sosiale medier og sosiale plattformer stadig tatt over mer av livene våre. De største plattformene har mange millioner daglige brukere. Dette er de største og mest kjente plattformene som Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat, for å nevne noen. Med disse sosiale plattformene har mennesker fra hele verden muligheten til å enkelt komme i kontakt med hverandre. Med så mange mennesker samlet på et sted er det klart at dette har blitt en arena for å dele meninger i stort omfang. Eksempel på dette er fotballspilleren Cristiano Ronaldo som har 292 millioner følgere, bare på Instagram. Det er mulig å opparbeide seg et utrolig stort publikum på sosiale medier om man er dyktig nok. Dette kan være veldig verdifullt for politiske aktører som Donald Trump, med sine 24 millioner følgere på Instagram. Det er veldig verdifullt, men det følger også et ansvar. 

På sosiale medier kan alle mulige mennesker samles. Mennesker med like og ulike meninger. Det kan da oppstå såkalte «ekkokamre». Jeg har også om dette temaet skrevet et blogginnlegg tidligere i år. Du kan lese dette her. «Ekkokamre» er kort fortalt situasjoner som oppstår nå det samles grupper av likesinnede og man med repetisjon forsterker de meningene og holdningene som deles av gruppemedlemmene. Med sosiale medier er det veldig enkelt å finne likesinnete mennesker med samme holdninger og meninger. Dette kan potensielt sett være farlig da det å oppholde seg i slike ensporede grupper ofte kan skape enda mer ekstreme holdninger over tid. 

Angrepet på den Amerikanske kongressen

Donald Trump er en kjent amerikansk forretningsmann som stilte til presidentvalget i 2016. Der vant han og entret presidentrollen i 2017. Han ble sittende som president fra 2017 til 2021. Donald Trump tapte gjenvalget i 2020 mot Joe Biden, så Joe Biden tok over presidentrollen 20. januar 2021. Dette falt ikke godt i smak hos den daværende presidenten Donald Trump, som lenge nektet å akseptere nederlaget under gjenvalget. 

Mot slutten av opptellingen av stemmene ble det klarere og klarere at Joe Biden kom til å ta seieren, og bli den neste presidenten i USA. Trump nektet å godta dette og begynt å publisere flere «tweets» og andre poster på sine sosiale plattformer. Donald Trump oppfordret via sosiale medier også til en demonstrasjon den 6. januar 2021. Her egget han opp sine mest radikale følgere til å protestere og demonstrere foran kongressen i Washington. 

Dagen 6. januar 2021 kom, og det var enormt mange mennesker til stede i Washington. Donald Trump sin kampanje om å samle så mange mennesker til demonstrasjonen hadde åpenbart fungert. Demonstrasjonen utviklet seg etter hvert til storming av kongressen. Mange Trump-tilhengere valgte å storme kongressen for å hindre stemmegivning og gjøre motstand mot den kommende presidenten. Dette medførte at fem personer mistet livet, en politimann og fire Trump-tilhengere. 

Konklusjon 

Det er rimelig å anta at angrepet på kongressen den 6. januar 2021 ikke hadde skjedd i like stor grad uten påvirkningen vi sosiale medier. Sosiale medier og plattformer kan samle store grupper mennesker. Det har vi sett, og det kan også ha fatale konsekvenser. 

Det ligger derfor et stort ansvar på personer med store følgegrupper. Donald Trump opptrådte svært uaktsomt, noe vi ser på skadene som skjedde. Vi har kanskje ikke sett hvor stor makt det gir å ha store følgegrupper på sosiale medier før nå. Da er det viktig å være klar over hvilket ansvar det medfører. 

Kilder: