Henriette Gulvik mars 25, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I vår eksamensoppgave som bygges rundt produktet RUR Barnacel modulvase var vi nødt til å først komme frem til ønsket mål, for å så finne ut av målgruppen. Målet vårt er enkelt, vi ønsker å skape engasjement og se handlinger. Vi vil se atferdsendring, rett og slett. Men det i seg selv er ikke så lett, voksne og eldre har vanskeligheter for å endre atferd, med alle de årene de har bak seg, alle faste og vante rutiner – det er et prosjekt i seg selv. Dermed kom vi frem til at unge og unge voksne må være vår målgruppe, de har ikke rukket å opparbeide seg like “sterke” vaner og de er dermed lettere å påvirke i den retningen vi ønsker. 

Hvordan skal vi nå ut til de unge? 

Det er ingen hemmelighet at unge i dag bruker ekstremt mye tid på sosiale medier, og det vil derfor være lett å nå ut til dem. Det være seg Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, eller til og med Youtube. Det viser seg at unge mellom 16 og 24 bruker i snitt 4,5 timer hver eneste dag på internett, så og si en tredjedel av dagen, fra man står opp til man legger seg. 

Bilde hentet fra bt.no

Nå i vår moderne verden 2020, og tidligere har sosiale medier vært et yrke og levebrød for flere 1000 av mennesker, bare i Norge. Og flere lurer kanskje på hvordan det er mulig å leve av det, men det er ikke så vanskelig. Såkalte influencere tjener penger på lette påvirkelige unge ved hjelp av annonser og spons. Det viser bare hvor lett påvirkelige flere unge er i dag. Det trenger absolutt ikke å være negativt, men når influencerne i dag tjener mer enn våre helsearbeidere og de som gjør noe for miljøet så vil vi si det har gått for langt. 

Vi ønsker å påvirke vår målgruppe i en positiv retning, vi ønsker en positiv atferdsendring og at de får øynene opp for “hva som virkelig gjelder”. Det høres nok litt dypt ut, men det er det som er realiteten. Vi kommer til å fokusere på de 5 plattformene nevnt over i innlegget og håper å skape en positiv atferdsendring. 

/Mia og Henriette

Kilder: https://www.klartale.no/norge/hvor-mye-tid-bruker-du-pa-internett-1.1470947?paywall=true