thomasenger juni 2, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

6. januar 2021 skjedde noe som aldri skulle skje i Washington, USA, nærmere bestemt den amerikanske kongressen. Det som startet med en fredelig protest mot valgresultatet i USA 2020 endte opp med en voldelig demonstrasjon der fem mennesker døde og en storming av den amerikanske kongressen. Demonstrantene var tilhengere av daværende president Donald Trump som mente at utfallet av presidentvalget 2020 var basert på falske stemmer. At en slik handling skal kunne skje i 2020 kan være vanskelig se for seg, spesielt på et slikt sted som har faste sikkerhetsrutiner og sikkerhetsmannskap til stede. Det er vanskelig å forestille seg at noe slikt ville skjedd uten sosiale medier og digitale plattformer, da disse spilte en sentral rolle for stormingen. Så hvilken rolle hadde nettopp disse for at en slik hendelse skulle skje?

På sosiale medier samler folk fra hele verden seg for å dele meninger og synspunkter. Dette gjør at sosiale medier blir kommunikasjonsplattformer der folk kan planlegge hendelser og kan ta del i aksjoner som blir planlagt eller skjer spontant. En person som har vært aktiv på sosiale medier er nettopp tidligere president Donald Trump. Han har brukt blant annet Twitter som en av sine viktigste kommunikasjonskanaler både fra før han ble valgt som president og under hele sin presidentperiode. Det var også på Twitter han la ut flere innlegg i desember der han oppfordret tilhengere til å møte opp i Washington DC der han skulle holde en tale til folket. Disse Twitter-innleggene ble postet flere dager før Trump skulle tale, noe som gjorde at folk fikk tid til å reise til hovedstaden og tid til å møte opp. Oppmøtet var derfor noe som var planlagt fra presidenten sin side og holdt sted ved det hvite hus, som ligger rundt 30 minutter i gåavstand fra kongressen.

Etter at Trump hadde lagt ut disse innleggene ble det fort diskusjoner i forumer og på sosiale medier. Blant Trump-tilhengerne var det mange som skrev at de var klare til å utføre handlinger for at presidenten deres skulle vinne, og flere ikke-lovlige temaer. Den 5. januar var det en bruker som la ut «if we occupy the Capitol, there will be no vote,» (Yong, 2021), noe som viser at folk var klare for å storme kongressen. Da Trump holdt sin tale ved det hvite hus oppfordret han tilhengerne til å dra til the Capitol der kongressen var i ferd med å bekrefte valgresultatet. Dette endte med et voldelig opprør og en storming av den amerikanske kongressen.

Forumer og sosiale medier hadde en nokså sentral rolle for at noe slikt kunne skje i den moderne verden. Forumer og grupper på nettet bidrar til at de som har sterke meninger ovenfor en sak får enda sterkere meninger, dette gjennom at alt de hører er fra folk med samme synspunkter som dem. Ekkokamre er derfor en av årsakene til at folk tok seg inn i kongressen, et eksempel på hvor farlig ekkokamre kan være. Disse opprørerne er en type ekstremister som sammen danner grupper der ekkokamre oppstår og diskusjoner flyter fritt rundt. Donald Trump har i senere tid blitt utestengt fra Twitter på livstid som en følge av at Twitter ser en risiko for ytterliggere oppheising til vold.

Referanseliste

https://www.straitstimes.com/world/united-states/how-social-media-helped-enable-the-storming-of-the-us-capitol

https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

https://www.nrk.no/urix/donald-trump-er-permanent-utestengt-fra-twitter-1.15319920