Nina juni 1, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

6. januar i år ble den Amerikanske kongressen i Washington stormet av Trump sine supportere, som tidligere hadde demonstrert mot valgresultatene fra 2020. Der gikk Joe Biden av med seieren, og er nå USA sin nåværende president. 

Dagen før angrepet hadde Trump gått ut på sosiale medier og oppfordret følgerne sine om å møte opp på kongressen den 6. I dette innlegget kommer jeg til å gå nærmere inn på sosiale mediers rolle i denne situasjonen. 

Filterbobler og ekkokamre

Jeg har tidligere skrevet dette innlegget om filterbobler og ekkokamre, samt hvordan de kan anvendes i digital markedsføring. I dette innlegget kommer jeg til å gå mer inn på de mer samfunns – / politiske rettede farene ved disse fenomenene. 

Sosiale medier og plattformer lar folk «møtes» over alt fra felles interesser eller kjente osv. Det som kan oppstå her er blant annet at grupper kan opprettes, sider for politiske meninger kan utformes og forum for politisk diskusjon kan lages. I slike digitale grupperinger kan individer fremme egne meninger, og gjerne få dem gjengjeldt. Dersom noen motsier noe hovedvekten av gruppen mener, kan moderatorer fjerne denne personen. Dette gjør at det ikke nødvendigvis er rom for diskusjon, men heller et ekko av de sammen meningene. 

Jeg kommer ikke til å gå inn på de psykologiske faktorene som kan spille inn her, men de direkte farene. De åpenbare farene er at det ikke er åpent for faglig diskusjon eller noen former for diskusjon. Det dette gjør er at det kun forsterker de meningene som allerede eksisterer og styrker et fellesskap blant dem som mener det samme, og «sammen er vi sterke». 

Dog Twitter kontoer ikke er en lukket gruppe, så kan eieren av kontoen blokkere/stenge ute folk som motsier eller diskuterer med han/henne. Dette er kanskje komfortabelt for eieren, men det har tilnærmet lik/lik effekt som ved de fellesskapene jeg nevnte i forrige avsnitt. 

Her kan vi dra inn Trump, og mer spesifikt Twitterkontoen hans. 

Skjermbildet er hentet fra NRK.

Referanser:

NRK: https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769