anehei March 17, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Google Venture har utviklet det de kaller Sprint Design. Dette er et rammeverk bestående av fem faser som skal hjelpe til med å besvare kritiske forretningsspørsmål gjennom prototyping, design og brukertesting. Bruk av sprint design gjør det mulig for ditt team å oppnå resultater og nå klart definerte mål, og få nøkkelkvalifikasjoner raskt. Prosessen setter i gang innovasjon, oppmuntrer til brukersentrert tenkning, samler ditt team under en felles visjon og hjelper til med å få lansert et produkt raskere. Prosessen gir deg snarveier i en endeløs debattsyklus, og komprimerer måneder med arbeid til kun en ukes arbeid.

Et av de mest kritiske punktene i en design sprint er planleggingen i forkant. Her er det gjerne noen punkter man går gjennom før femdagersprosessen starter. Vi finner her åtte punkter:

  1. Skriv en sprint brief
  2. Samle inn/utfør brukerforskning
  3. Samle ett sprintteam
  4. Planlegg en presentasjon
  5. Skap en plattform
  6. Finn det rette arbeidsområdet
  7. Skaff rekvisita
  8. Finn en god ”ice breaker” 

Når denne planleggingen er ferdig kan man starte en sprint. I den animerte videoen under gir jeg dere en rask innføring i Google Ventures Sprint Design.

 

KILDER:

http://www.gv.com/sprint/

https://medium.com/project-management-learnings/design-sprints-at-google-85ff62fed5f8

https://designsprintkit.withgoogle.com/planning/