melindale mars 13, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Gårsdagens  forelesning ble holdt av Hanne Birgitte Arntsen som er digital rådgiver i INEVO. Hun fortale om hvordan treningssenteret EVO fitness i løpet av fem dager klarte å løse et problem de hadde jobbet med i flere år. I løpet av fem dager klarte de å gå fra idé til å ha en prototype som kunne vises frem og testes for kunder. Metoden de brukte kalles design sprint.

Løs store problemer og test nye ideer på kun fem dager

Hva er design sprint?
Design sprint er en femdagers prosess som ble utviklet av Jake Napp på Google Venture. Det er en rask og effektiv måte å komme opp med fungerende produktkonsepter. Hvordan får man det til så raskt? Ved å kutte den tradisjonelle innovasjonsprosessen som består av en idé-bygging-lansering-læring-syklus. Sprint-metoden utelukker bygging- og lanseringsbiten, slik at man etter idé-fasen går rett på prototyping og testing. På den måten får man kjapt innsikt i verdien av produktkonseptet og det aktuelle kundebehovet. Knapp beskriver sprint som en måte å løse store problemer og teste nye ideer på kun fem dager.

Før man begynner
1. Velg et stort problem dere vil løse
2. Samle et sprint-team (det bør ikke være fler enn 8 personer)
3. Sett av fem fulle dager til prosjektet (f.eks. kl 10-17 fra mandag til fredag)
4. Finn et rom med whiteboards
5. Skaff alt utstyr dere trenger (tusjer, postit-lapper, ark osv.)

Utfordringen EVO sto ovenfor var at medlemmer misbrukte kodebrikken sin til å slippe inn flere om gangen. I tillegg kunne salg av PT-timer forbedres. Det ble satt sammen et tverrfaglig team bestående av åtte personer, alt fra administrerende direktør til markedssjef, styremedlem, PT, digital markedsfører og fasilitator. Artnsen hadde rolle som fasilitator og skulle tegne, stille spørsmål og holde tiden slik at teamet kom seg gjennom alt som planlagt hver dag. I løpet av fem dager skulle de komme opp med en mobilløsning som løste problemene.

MANDAG: kundereisen

Den første dagen stilles spørsmål som skal hjelpe med å forbedre tjenesten

 • Hvordan gjør vi det enkelt å lære opp nye kunder i å bruke EVO?
 • Hvordan kan vi gjøre det enkelt å bestille PT digitalt?
 • Hvordan kan vi gjøre det enkelt å entre senteret uten kodebrikke?
 • Hvordan kan vi nå kundene også i dagliglivet utenfor EVO?

Teamet setter seg også et hovedmål: Å få flere medlemmer som blir lengre.
De starter med hovedmålet og ut ifra dette målet trekkes punkter man må gjennom for å oppnå målet. Arntsen skisserte hvordan kundereisen kan se ut i et kart:

Bilde fra Sprint Stories
TIRSDAG: skissering 

Alle ideer skisseres, uten noen kritisering eller avgjørelser – nesten som en brainstorming. Artnsen viste hvordan de tok ideer og løsninger fra andre apper og fylte tavlen med skisser.

Bilde fra Sprint Stories
ONSDAG: beslutningstaking 

Skissene og tegningene med ideene blir hengt opp i et såkalt «kunstmuseum». Ideene forblir anonyme og alle i teamet stemmer på de ideene de liker best. På den måten unngås gruppetenking, og at noen ideer blir overstyrt av dem som er gode til å «selge» ideen sin. Senere blir de ideene som har best sjanse til å bidra til å nå hovedmålet valgt ut. Disse ideene blir brukt til å lage en storyboard – en trinnvis plan for prototypen.

TORSDAG: prototyping 

På torsdagen forvandles storyboardet til en realisitisk prototype som skal testes på dag fem. Apple Keynote kan være et fint verktøy for å lage prototyper. En  god prototype skal være så realistisk at brukeren ikke skjønner at det er en prototype som testes.

FREDAG: brukertesting 

På den siste dagen av sprinten skal produktet (prototypen) testes av brukere. Teamet gjennomførte fem tester og intervjuer med både EVO-medlemmer, medlemmer av et annet treningssenter og en personlig trener på EVO. Mens intervjuet foregikk i et rom, satt resten av teamet i et annet rom og så hele intervjuet på en skjerm. På denne måten lærer teamet av å se hvordan brukerne reagerer på prototypen. De finner også et mønster for hva brukerne synes fungerer og ikke, og kan ta med seg dette til videre arbeid.

 

I fem intense og hektiske dager jobbet teamet fokusert og målrettet. EVOs design sprint var en suksess, og det teamet fikk ut av sprinten, ble brukt til å utvikle fitness-appen INEVO. I dag brukes appen som både inngangsbrikke til senteret via QR-kode, en plattform for valg av PT og treningstips.

 

I hvilke situasjoner fungerer design sprint:

 • Ved liten tid og høyt press
 • Stor usikkerhet
 • Når man vil unngå gruppetenking
 • Flere ideer og vil sikre riktig prioritering
 • Når man står fast

,

 

.

Hvorfor velge Design sprint:

 • Kostnadseffektivt
 • Tidsbesparende
 • Idevalidering – se om det er brukbare ideer eller ikke
 • Motivasjon – eierskap til prosessen
 • Felles forståelse for bedriftens kundereise og det store bildet
 • Gjennomføring
 • Eierskap
 • Best practices

 

 

 

 

Kilder:
Foredrag av Hanne Birgitte Arntsen på Høyskolen Kristiania 12.03.2018
https://www.youtube.com/watch?v=Fc6A2WuEkZI&feature=youtu.be
https://blog.craftlab.hu/running-the-design-sprint-at-emarsys-4b40a4cecc47
https://www.youtube.com/watch?v=-ivb5R-44ww&t=3s
https://sprintstories.com/sprint-story-evo-fitness-sprints-for-disruption-d2a4fe0d45e6 

Bilder:
https://blog.craftlab.hu/running-the-design-sprint-at-emarsys-4b40a4cecc47
https://sprintstories.com/sprint-story-evo-fitness-sprints-for-disruption-d2a4fe0d45e6