fridagjermstad May 1, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som en del av min siste individuelle eksamen dette semesteret, var en av oppgavene å gjennomføre et kurs i Google Digital Garage. Kurset er helt kostnadsfritt! Registrering finner du her!

Etter registrering kan man starte på kursene. Kursene er delt inn i ulike kategorier innen den digitale verden.

Hver kategori har videoer med nyttig informasjon man kan ta med seg videre når man skal svare på spørsmål underveis.

Etter man er ferdig med alle stegene, skal man fullføre en «Topic Quiz», som er en avsluttende spørsmålsrunde innenfor valgt kategori.

 

Når man har fullført «Topic Quiz» får man et diplom for den gjennomførte kategorien. Når man har gjort ferdig alle kategoriene vil det se slik ut:

For å ta den avsluttende eksamen for Google Digital Garage må man ha tatt 106 oppgaver og oppnådd 26/26 diplomer.

Den avsluttende eksamen inneholder spørsmål fra alle kategoriene du allerede har vært igjennom, som en repetisjon på alt du har lært. Her må man ha 80% riktig for å få et diplom fra Google.

Diplomet kan man laste ned i PDF-format, og kan være relevant å ha med seg på CVen om man ønsker å jobbe innen digital markedsføring.

Etter endt kurs sitter jeg med mer kunnskap og bredere forståelse innen dette fagfeltet. Det har vært gøy og læringsrikt å få kunne jobbe på denne måten. Jeg anbefaler alle som har en interesse for digital markedsføring å gjennomføre denne sertifiseringen. Setter man av noen timer i et par dager klarer man å komme i mål med hele kurset!

 

Håper dette var interessant!

 

/Frida Gjermstad