Karoline januar 22, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Okei, hold tunga rett i
munn nå. Her skal jeg fortelle litt om Big Data og hva det gjør, og hvordan
informasjonen hentes! Big Data er et fenomen som de fleste store eller egentlig
alle av litt størrelse på bedriften bør forholde seg til. «Big Data is about what,
not why». Big Data er store datamengder og de henter spor av oss omtrent hvor
enn vi er. Om det er kortet våres som blir brukt eller hvor og når vi handler.
Big Data blir hentet som informasjon når det foregår transaksjoner i butikk, på
sosiale medier, mobiltelefoner, sensorer som kan eller er bygget inn i varer
eller i omgivelser, videoovervåking, navigasjon gjennom nettsider/apper, bruk
av nettbank, e-post og tingenes internett – bedre kjent som IOT (Internet of
Things). Det som er viktig å huske på er at Big Data er typisk sekundærdata.
Det kan også være primærdata, men det
er ytterst sjeldent. Det vil si at de finner informasjon om deg via andre ting,
og de ikke har funnet data om deg som førstekilde.

Amazon tok i bruk dette
allerede på 90 tallet fordi da var det lettere for de å anbefale bøker til
kundene sine. Amazon kunne ikke bare se hva mennesker kjøpte, men i tillegg
kunne se hva de så på uten å kjøpe og også finne ut hva slags bøker som ble
solgt sammen!

Det som kjennetegner Big
Data er de berømte og karakteristiske tre V`ene, nemlig Volume, Variety og
Velocity.

Big Data forekommer i to
former, og det er ustrukturerte data og strukturerte data hvor hele 70-90% av
dataen er ustrukturert.

Det er ingen tvil om at
Big Data vil øke fremover for å få et bedre grunnlag og få mer lønnsomme
beslutninger.

Syns
du det er skummelt?

Google vet kanskje ikke
alt, men det er ikke langt unna. De vet så å si hvor du (og andre) befinner seg
til enhver tid. I boken Det friksjonsfrie samfunn av Arne Krokan står det at
Google har brukt mye tid og ressurser til å bruke dataene til noe fornuftig.
Sånn som Google Maps. Google vet når og hvor det er mest trafikk, basert på
data. Da kan kartet og GPS`en fortelle deg hvor du skal kjøre for å komme
fortest mulig frem og minst mulig kø. Finnes det flere smarttelefoner i samme
bil, vet Google ikke bare hvor du skal reise eller at du reiser, men også hvem
du reiser sammen med! En slik kartlegging av våre reisevaner vil mange finne
ubehagelig. Google har derfor en mekanisme for å anonymisere disse dataene,
slik at systemet ikke vet nøyaktig identiteten til hver av dem som avgir data.
De oppgir også at de anonymiserer reisene og ikke lagrer data fra begynnelsen
og slutten av reisen. Om det er betryggende eller ikke, avhenger av hvilken tillitt
vi har til aktørene (Krokan Arne, Det friksjonsfrie samfunn, 126).

Blant annet bruker
Netflix Big Data. I følge en McKinsey rapport blir hele 75% av alle strømminger
på Netflix valgt fra personifisere anbefalinger i systemet. Slike data som
brukes til å gi anbefalinger, bidrar til at vi ser mer film og flere serier,
fordi anbefalingsalgoritmene basert på stordata treffer våre preferanser bedre
enn hva en tradisjonell katalog eller opplisting gjør (Krokan Arne, Det friksjonsfrie
samfunn, 127).

Mastercard gir ingen garantier for om de selger eller låner ut din personlige informasjon til tredjepart, men det gjør Visa. Som det står i Arne Krokans Det friksjonsfrie samfunn, så kan man bare gjette hvordan PayPal, Apple, Alipay eller andre digitale pengesystemer håndterer dette. Gir de, eller kan de gi ut informasjon om deg til en tredjepart? Måten vi bruker og håndterer TV, mobil, PC og erfaringer i butikker er det mulig for de som håndterer dataene våre til å lage prognoser for vår fremtidige atferd. Er det vi som egentlig bestemmer atferden vår da? Eller blir atferden vår kanskje lagt opp til og styrt av andre? «Åja, kanskje jeg skal kjøpe denne, og denne». Noe som kanskje ikke hadde blitt kjøpt hvis det ikke var for algoritmene og Big Data.

Vi etterlater oss store elektroniske spor overalt, nesten hele tiden. Det fanger Big Data opp og kan til en viss grad styre oss. For eksempel Netflix. De vet når og hvor du ser på film eller serier, hvilke filmer og serier du dropper etter å ha sett noen minutter av dem, hvor vi spoler fort frem og tilbake og hvor og hva vi ser ting i reprise. Man tenker kanskje at det ikke gjør noe med Netflix, og kanskje gjør det ikke det. Men tenk hva andre digitale tjenester kan finne ut om deg!  

Kilder: Arne Krokans Det friksjonfrie samfunn og Gripsrud Geir, Olsson Ulf Henning og Silkoset Ragnhilds Metode og Dataanalyse.