philipj mars 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvis du ønsker å lage en strategi for sosiale medier, anbefaler jeg at du sjekker ut POST-modellen! I dig2103 har vi nå eksamen i sosial kommunikasjon, og denne modellen kommer veldig relevant inn til oppgaven vi har fått! Men hva er POST?

POST – BETYDNING

POST er en strategi vi bruker for å skape og organisere mikroinnhold, altså alt som kan likes, deles og kommenteres. Vi kan også kalle det for et systematisk verktøy som skal hjelpe oss forme en effektiv strategi på sosiale medier.

P – People

Hvem er målgruppen?

Dette punktet handler om hvilke mennesker du skal tilrettelegge strategien din for, og hvordan bruker disse menneskene sosiale medier? Hvis man ønsker å produsere best mulig innhold så må man vite hvem målgruppen er og hvordan type atferd de har. Dette kan bidra til å forstå de nåværende og potensielle kundene dine bedre.

O – Objectives

Hva ønsker du og oppnå?

Hvilket mål er det du ønsker å oppnå med denne strategien? Dette punktet handler om å sette klare mål for hva strategien skal gi av resultat. Det er viktig at målene er realistiske, konkrete og målbare, slik at resultatet blir så riktig som mulig. Ønsker du endret brukeratferd? Bedre omdømme? Økt omsetning? Dette er alle gode mål, men husk å spesifiser de så nøye som mulig: “Øke antall besøkende på nettsiden fra 3 000 til 6 000 innen 30.04.2020” Dette er det vi kallet et smart-mål!

S – Strategy

Hvordan vil du at ditt forhold til kunden skal endre seg?

Dette er selve strategien for din POST-modell. Det handler om å produsere det rette innholdet, på den riktige kanalen der din målgruppe befinner seg. Innholdet du distribuerer til kunden er i fokus her, da man ønsker å skape en type “word of mouth” effekt og virale effekter. For at dette skal skje så må man produsere godt innhold, noe som kunden opplever som annerledes, og tilpasse innholdet til mediekanalen du velger å bruke.

T – Technology

Hvilken plattform skal du velge?

Etter at du har utført overnevnte elementer så starter vi å se på hvilken plattform vi ønsker å ta i bruk. Vi bruker altså de tidligere punktene til å definere hvilken plattform som er mest lønnsom for strategien vi har formet. De fleste sosiale medie-strategier starter med å finne plattformen først, men som vi ser i POST-modellen så er dette sist.

Hva er dine tanker om denne modellen?

Kilder:

https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden