malinkathinka April 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Aldri før har sosiale medier vært et mer aktuelt tema blant mange bedrifter. Kort forklart innebærer sosiale medier om å utnytte nettsider og apper til å tilrettelegge for skape og dele innhold, og å delta i sosiale nettverk (Snl.no).

Det mange bedrifter gjør feil er å hive seg over alle mulige kanaler uten å ha noe mål og mening om hva de faktisk ønsker å oppnå ved bruken av det. Det kan tenkes at et ønske med sosiale medier er å øke synlighet og ikke minst skape tettere relasjoner til interessenter i markedet bedriften befinner seg i. Det hjelper dermed ikke at en bedrift oppretter profil på Facebook, Instagram eller Snapchat om ikke det er der målgruppen er. En løsning  på problemet er å utvikle en gjennomtenkt strategi før du tilrettelegger for bruk av sosiale medier. En kjent men også mye brukt modell er POST- modellen utviklet av Charlene Li og Josh Bernoff. Jeg ønsker nå å ta dere gjennom de fire enkle stegene som skal til for å oppnå en god strategi for sosiale medier.

People – Hvem ønsker du å nå ut til?

For å utvikle et godt innhold i sosiale medier forutsetter det at du fra starten av har konkretisert hvem du ønsker å nå ut til. Her lønner det seg å definere hvem målgruppen er, men også hva som kjennetegner deres mediebruk. Hvordan bruker de sosiale medier i dag? Et eksempel kan være en bedrift som nå har kommet ut med en ny tjeneste rettet mot studenter. Det vil da være relevant å skrive kort om kjennetegn ved studentene og hvor de befinner seg på sosiale medier. Hvis du ikke vet hvor de befinner seg, hvordan kan du vite at budskapet ditt i det hele tatt skal ha noe effekt?

Objectives – Hva vil du oppnå?

Etter du har definert hvem målgruppen er, er det viktig å sette opp et konkret mål for hva du ønsker å oppnå ved bruk av kommunikasjonen. Det krever tid og ressurser ved bruk av slike tiltak, skal du som ansatt i et stort firma overtale sjefen din om at denne kampanjen er verdt å satse på, er det viktig å legge frem hva målet med kommunikasjon faktisk skal bidra til. Et tips er å definere et mål som tar utgangspunkt i det som kjennetegner SMART- mål. Målet bør være spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt. Eksempel på mål kan være å øke kjennskap, kunnskap, salgsvolum eller trafikk til nettsiden. Et mål knyttet til eksempelet ovenfor om studenter kan være i dette tilfelle å øke kjennskap til tjenesten.

Strategy- Hvordan ønsker du at forholdet til kunden skal endre seg?

Når du har lagt frem hvilket mål du ønsker å oppnå med kommunikasjonen er neste steg å utvikle en strategi for å nå målet. Hvordan skal vi nå få studentene til å få kjennskap til tjenesten vår? Eksempel på en strategi kan være å spre et budskap gjennom viral spredning. Spredning kan skje ved å forbrukerne engasjerer seg i et innlegg, deler, liker og kommenterer, på den måten kan det påvirke til at andre potensielle kunder får økt kjennskap til bedriften/produktet. Et eksempel kan være å «poste» noe morsomt som studenter kjenner seg igjen i og som spiller på humor.

Teknology– Hvilken plattform skal du bruke?

I den siste delen skal du ta utgangspunkt i de overnevnte punktene og velge hvilken plattform du skal bruke. En forutsetning her er at du på forhånd har gjort deg opp en formening om hvor målgruppen ellers befinner seg på sosiale medier men også begrunnet hvorfor andre kanaler ikke egner seg. Vi ser tydelig at mange tagger hverandre på Facebook når noe morsomt blir postet, er dette kanskje en relevant plattform å annonsere på?

Kilder:

  • Charlene Li og Josh Bernoff om POST-modellen i boken: «Groundswell»
  • https://snl.no/sosiale_medier