emewad May 14, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Så var vi
kommet i gang med del 4 av digital markedsføring. Som vanlig med masse
inspirasjon og flinke foreleser og gjesteforeleser.

I denne delen skal vi fokusere mye på strategier og analyser. Vi har fra før implementert google tagmanager og google analytics og vi skal i denne delen lære oss mere inngående om hvilke funksjoner vi kan bruke i disse systemene.
Vi skal å ta sertifiseringer i Advanced google analytics, google analytics for power users, introduksjon to data studio og Google digital garagje.

I dag har vi fått lære at foreleseren vår Anders er veldig glad i strategier. Noe vi har snakket en del om i dagens forelesing. På samme måte som Karl Philip tidligere i faget DIG 2102 hamret inn OKR i hodene våre kan det virke som foreleseren vår Anders skal få oss til å lære Alt om forskjellige strategier. Veldig spennende!

Men hva er egentlig en Strategi?

Strategi handler om
hvordan du skal komme til en eller annen beslutning som påvirker fremtiden
.

Det handler om å skape verdi og fange verdi. Anders kom med 11 forskjellige eksempler på hvordan man kan legge en strategisk plan for å nå sine mål. En av de modellene jeg liker best er den som egentlig passer best for en HR medarbeider og dekker alle de feltene som er viktige å se på fra et HR perspektiv i en bedrift.

Bilde fra forelesing

Her må bedriften gå igjennom vart enkelt felt i modellen og legge vekt på hva som er viktig og relevant.
Ved å velge en vei, velger du bort en annen.

Hvis en bedrift implementerer et nytt bookingsystem med la oss si Amadeus program- må man kanskje velge å ansette eller ut bilde flere ansatte med Amadeus kunnskap. Da må man kanskje velge bort tjenester gjennom å om-organisere tjenester, eller si opp ansatte fordi man trenger annen kompetanse.

Strategi sett fra mediebyråenes side.

Idag hadde vi gjesteforeleser Glenn Myklebust fra mediebyrået group M. Han holdt en bra presentasjon om hvordan strategier innom mediemarkedene ser ut. Han pratet om hvordan medieselskapene sine muligheter er å påvirke forbrukene positivt og negativt- men i store hele handler om å få forbrukene til å spandere penger.  

Han fortalte oss om strategien som Group M bruker. Den handler i korte drag om:

1. Forstå –  Hva er det vi vil oppnå, mål, forbruken, hvem, målgrupper, strategier
2. Prioritere- Hvem målgruppe skal vi velge- Noen må velges bort, man må alltid velge en vei å gå- ikke flere da blir det bare kaos.
3. Planlegge- hvordan komme dit? Analyser for hva som passer målgruppen
4. Gjennomføre.

Han pratet om at det er veldig enkelt å tenke “tunnel seende.” Eksempelvis hvis du skal lage en kampanje for Sas- er det logisk at man undersøker priser og avganger med Norwegian og Widerøe på samme eller lignende ruter. Men viktigheten kan ofte være å tenke bredere både demografisk og geografisk. Geografisk sett kanskje man lanserer en kampanje i Trondheim- med tilbud på billetter fra Trondheim til Oslo. Konkurrerende transport kan da være busser eller tog. Går det tog eller busser til Oslo- hva tidsmessig tjener kunden på- kan det blir et argument til å fange kunden? Eller demografisk- kanskje bedriften vill rette seg til kvinner ( mødrer ) i område, å reklamerer for 55 min tid for seg selv og en kopp kaffe ( som er flytiden ).

Glenn viste oss et diagram hvor du tydelig kan se norske forbrukeres digitale forbruk på forskjellige digitale plattformer. 2009 kom Iphone til Norske butikker- og sammenhengen mellom bruk av Iphone og andre plattformers nedgang merker seg ut. Før var reklame underholdning- nå blir det fort sett på som irritasjon eller tvang.

Han mener det er en sammenheng med statistikker fra Google som viser hvor mye vi kjeder oss. Gjennom å søke på ”kjeder seg” – viser tallene i 2018 at vi, søkte mye mindre på dette- enn vi gjort årene før. Noe som Glenn mener betyr at utvalget på våre telefoner tilfredsstiller oss store deler av dagen.
Det betyr å at vi mennesker er mye vanskeligere å fange- og ikke minst fange interessen til.

Effekten av reklame går ned og mediebyråene kjemper om oppmerksomheten med smart phones. Strategiene som mediebransjen benyttet seg av i gamle dager kunde brukes flere år på rad- nå kan dem kun brukes noen måneder for man må finne nye måter å fange kundene må.

“There is
something very wrong and something very broken in the world of marketing at the
moment and to have any hope of getting the benefits of the changing media
landscape we are going to have to understand what is going on here,” 
Peter Field