Christin Monsen June 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvordan lage en god strategi

Det har aldri vært så enkelt å nå ut til forbrukeren, MEN Sier Glenn Myklebust som er gjesteforeleser for oss når vi har strategi på agendaen. For strategi er jo så viktig å ha på agendaen. Har du en strategi for din bedrift?

Vi lar oss ikke påvirke like lett som vi gjorde tidligere, vi har flyttet fokuset over på andre steder. Vi har ikke tid lenger, vi tar ikke pauser og har en kortere oppmerksomhetsevne enn før. Siden vi hele tiden er så travle, kjeder vi oss mindre og dermed blir vi mer forstyrret når noen utenfra prøver å kommunisere med oss.

Så hvordan skal vi kunne nå ut til forbrukeren uten «forstyrre«? Det første man må ha klart er en strategi. Læreren våres sa at Strategi handler om å prøve å se inn i fremtiden for å se hvordan folk kommer til å reagere på en handling. Videre sier han at strategi ikke er et mål, men hvordan du kommer deg dit. En strategi er ikke å si ja til alt, men vite hva du skal si nei til.

Læreren våres er opptatt av to begreper når vi skal svare på dette spørsmålet.

 • Skape verdi
 • Fange verdi

Skape verdi -For å kunne skape verdi må man benytte seg av plattformer som gjør det mulig å synliggjøre virksomheten på en måte som engasjerer kundene. Dette er for eksempel helt vanlig ved blogging da det er mulig for folk å kommentere innlegg og bloggen ligger på internett for alle å se. Men da er det også viktig å tenke strategisk i forhold til hva man eventuelt velger å blogge om. Skal man skape verdi må folk like det de ser, eller ikke? Ikke all omtale er bra omtale, men dette kan vel diskuteres. På Høyskolen Kristiania er det mange studenter som har fått relevante jobber etter å ha startet en blogg som en del av undervisningen i valgfaget digital markedsføring. Dette er helt klart skapt verdi for oss studenter å opprette blogg. Ikke bare for egen læring, men man får faktisk jobber av det.

Fange verdi – for å kunne fange verdi kan man snike seg inn der folk allerede er. Vær synlig der folk sannsynligvis vil lete etter deg. Finner de deg ikke, finnes det alltid substitutter som kan erstatte deg og dine tjenester.

Men det er gjerne 3 spørsmål en bør svare på først før man går videre for å lage en strategi.

Gap analyse

 • Analyse – Hvor står vi nå?
 • Plan – hvor ønsker vi å stå?
 • Implementering – Hvordan skal vi nå målet?
 • En gap-analyse er en teknikk for å sammenligne en virksomhets faktiske og mulige operasjoner og resultater. I en gap-analyse vil virksomheten typisk beskrive den faktiske nå situasjonen og den ønskede fremtidige situasjonen, identifisere forskjellene mellom dem, og så lage en plan for å fylle gapet.Wikipedia

Det finnes mange ulike strategi modeller. For å være mest treffsikker har vi her valgt å trekke frem en modell hvor vi ser både på interne og eksterne faktorer, hvordan du kan skape varig konkurransefortrinn og analyserer ressursene.

De interne og eksterne faktorene bør begge spille en rolle i strategiplanen. Fordelen med å analysere både internt og ekstern er fordi man inkluderer spørsmål en kanskje ikke hadde tenkt på tidligere, noe som kan gi et stort utbytte i form av personas, kundeopplevelser, omtale, politikk, med mer. Info som hjelper deg når du skal lage en strategi for å nå målet.

De fleste som har studert strategi har hørt navnet Mintzberg. Han har utviklet et verktøy som er kalt Mintzberg 5 p´r. Hver P representerer ulike perspektiver man kan se strategien fra.

 1. Plan: Dette er den delen av analysen som krever mest informasjon. Informasjonen bør være pålitelig og relevant slik at avgjørelser blir rasjonelle. I planleggingsdelen er det flere analyser man kan benytte seg av som for eksempel en SWOT analyse der man ser på styrker og svakheter på den ene siden og muligheter og trusler på den andre siden.
 • VRIO (intern analyse) modellen er nyttig for å kunne analysere hvilke ressurser vi har som kan brukes/utvikles for å skape et varig konkurransefortrinn og den kan også si noe om hvor bra vi utnytter disse ressursene.
 1. Ploy: Handler om hvordan eksterne aktører og samarbeidspartnere, venner, nabo, konkurrenter etc. påvirker deg og dine resultater og hvordan du kan påvirke deres. Hva andre gjør påvirker resultatet av hva du gjør. For å kunne kartlegge fremtidige scenarier der konkurranse vil oppstå vil det her være naturlig å ta en såkalt konsekvensanalyse som her defineres som: En systematisk vurdering av alle relevante fordeler og ulemper som tiltak på eksisterende forhold vil føre til, uavhengig om fordelene og ulempene kan pris-settes eller ikke. http://www.ir.hiof.no/~tj/Vegplanlegging10/Modul-2/Dokument2-1.pdf Lesedato 22 Mai
 1. Pattern: Strategi som mønster. Strategi bygges rundt både på tidligere erfaringer og på hvor vi ønsker å være i fremtiden. Å bli bevisst på mønstrene i både team og i organisasjonen kan være svært nyttig når du skal gå strategisk til verks med planleggingen.
 2. Position: eller stilling vil si hvordan du posisjonerer deg selv på markedet. Den hjelper deg med å skape et bærekraftig konkurransefortrinn. For å lage en strategi må du forstå omverdenen og det større bilde til organisasjonen i forhold til eksterne faktorer. En analyse for å se hvor sterk din posisjon er og hvor du kan skape problemer kan gjøres med en PESTEL analyse utviklet av Michael porter. (ekstern analyse).

P – political / politisk

E – economical/økonomiske trender

S – society / samfunnstrender. Er folk opptatt av miljø og gjenbruk?

T – technological / teknologi. Skjer det noe her som gjør ting lettere? Tise hadde ikke vært mulig uten mobil teknologi. Gjenbruk før var loppemarked

L – legal / lovverket. Privatpersoner kan kjøpe og selge ting.

E – enviromental / bærekraftig- samfunstrend.

5. Perspective: Handler om at tankemønstre vil forme en organisasjons perspektiv og de tingene som kan gjør det bra. Strategien organisasjonen bygger opp og de valg som tas underveis er avhengig av sin kultur

Merk: det er en del elementer i de 5 p´r som overlapper hverandre. Et eksempel er at du fikk oppnådd ønsket posisjon allerede under planleggings delen. Det gjør ingen ting at det blir overlapp, det viktigste er å få samlet mest mulig verdifull informasjon gjennom de ulike perspektivene. https://www.mindtools.com/pages/article/mintzberg-5ps.htm

Implementering

når du skal i gang med å implementere strategien kan Mintzberg´s 5 P´r brukes som kontrollpunkter for å lettere avdekke problemer slik at man ikke får seg en overraskelse senere som kan koste bedriften dyrt.

Er det noe lærerene våres har implementert inn i hodene våres så er det er ordet implementere. Å implementere som et helvette er noe du og din bedrift også bør huske på. Implementering kan defineres som den kompliserte konkretiseringsfasen når forskning, visjoner og ideer skal omsettes til den virkelige verden.

For å øke sjansen for å lykkes bør gode ideer gjennomføres og implementeres. Det er kun da du får vite om ideen var god eller ikke. Ide´ må iverksettes, testes og evalueres før man tenker på hva man skal gjøre videre. For å kunne måle effekten av implementeringen er det viktig å ha noen indikatorer å gå ut i fra. Evaluering underveis i implementeringsprosessen gir deg en pekepinn på om noe  bør justeres på, om tidsbruken er slik som den er beregnet og for å kunne måle effekten av tiltakene som er blitt iverksatt.

våg å tørre.

Lykke til!