izialine mars 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt forrige innlegg viste jeg til House of Dagmar og knyttet det opp til to ulike bærekraftsmål fra FN. Dette er nyttig for å avdekke hvorvidt bedriften er bærekraftig eller ikke, og hvilke tiltak den gjør for å nå sine mål rundt dette. Videre i oppgaven vi har fått av Cecilie Staude må vi finne frem til hvordan vi skal utløse engasjement hos målgruppen. Dette synes jeg var veldig spennende å researche rundt og tenkte å dele dette her også!

Det finnes ulike strategier for å nå engasjement

Med utgangspunkt i POST-modellen (utformet av Forrester i 2007), som står for people, objectives, strategy og technology, må strategien for kommunikasjonen nøye kartlegges for å skape nok engasjement og nysgjerrighet rundt merket. Internettbaserte medier har unike egenskaper som gjør det til et rikere medium enn tradisjonelle medier. Dette fordi det kan skapes rikdom, rekkevidde og tilknytning gjennom mediets bruk og høsting av verdiene kundene gir. Det finnes tre teorier for å bygge merkeverdi: etablere rikdom, merke-forbruker relasjon og utløse en viral spredning. Hvilken av disse som er mest nøysom å bruke vil diskuteres videre

ansatt, arbeid, arbeide

Utvikle nettsamfunn

På en side kan det å etablere et merkesamfunn være en god ide. Gjennom å opprette en Facebook-gruppe hvor man kan diskutere bærekraft rundt mote og handel, kan det samles mange brukere som engasjerer seg i samtalen her. På en annen side avhenger dette av at det er en viss interesse for merkevaren, i tillegg til “temaet” gruppen skal diskutere og at brukerne finner frem til gruppen. Ulempen ved en slik strategi er at merkevaren selv er lite involvert med gruppens brukere, og ofte er styrt av en egeninteresse og kundens beste er ikke nødvendigvis i fokus. 

Etablere merke-forbruker relasjoner

Dersom en ønsker stor effekt av et slikt merkesamfunn, og kunne høste verdiene kunden gir, er det viktig at merket selv er høyst involvert i diskusjonene. Dette gjøres ved å svare andre brukere i kommentarfelt, like kommentarer og ikke minst legge ut engasjerende og spennende innhold som resonnerer med brukerne. Disse tiltakene signaliserer en omtanke overfor sine kunder, og har vist seg å skape sterke relasjoner med dem. Denne strategien fokuserer på å etablere merke-forbruker relasjoner og fokuserer på å ha en personlig kommunikasjon overfor forbrukeren. Gjennom en slik relasjonstilnærming vil kunden føle de har et større forhold til merket, noe som igjen kan påvirket deres lojalitet til merket. 

bilde, design, enhet

Skape viral spredning

Etterhvert som kundene viser et kontinuerlig engasjement og lojalitet ovenfor siden, kan det være nøysomt å benytte seg av den siste strategien: utløse viral spredning. Der de to strategiene over fokuserer på eksisterende kunder og hvordan man skal beholde disse, vil viral spredning prøve å tilegne seg mange nye kunder gjennom å spre et budskap til veldig mange samtidig. Dette forutsetter at mange engasjerer seg og skaper aktivitet rundt ett innlegg, gjennom å like, kommentere og dele. På denne måten når budskapet mange som man ellers ikke hadde nådd ut til. 

Mediestrategi

En mediestrategi som kan benyttes her er en mediemix. Her ser vi ikke bare på sosiale medier isolert fra andre kanaler men heller som et samspill mellom eide og fortjente medier gjennom en kanalpakke, dette også gjøre at engasjementet øker. Eide mediekanaler er kanaler bedriften i hovedsak selv eier og har kontroll over, som en Facebook profil eller egen nettside. Samtidig er ikke dette det samme som nettsamfunnet til bedriften, der dette er et fortjent medie. Her skapes det en verdi gjennom et sosialt medium for å få frem engasjement, som vi igjen kan høste verdi av. Ved å benytte seg av både eide medier (Facebook profil eller Instagram profil) sammen med fortjente medier (utnytte de verdiene selve nettsamfunnet rundt profilen gir) kan House of Dagmar få størst engasjement rundt sin kampanje. Dersom vår kundegruppe har gått over til å være engasjert i bedriftens innlegg og nyheter vil det være enklere å få et  godt resultat på kampanjen, som oppfordrer til å utføre en handling- levere inn gamle klær mot en viss rabatt på ny kolleksjon.