Amaliebugsett januar 10, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vårsemesterets første uke er snart over, og vi har kommet oss gjennom en innføring av «digital markedsførings» valgfaget og hva vi har i vente utover våren. Gjennom det kommende semesteret deles faget opp i fire hovedtemaer, denne uken fikk vi en innføring i temaene «digital økonomi, teknologi, samfunn og mennesker». Gjennom denne ukens forelesninger har vi fått høre og lært mye spennende av foreleser Arne Krokan og Marianne Hagelia, likevel var det et tema som utpekte seg mest for min del.

Teorien om hvordan vi mennesker vil forholde oss til arbeidskraft og hvordan arbeidslivet vil se ut etterhvert som digitalisering blir mer og mer reelt er ikke bare interessant men også nyttig å ha en forståelse for.

Kunstig intelligens kan være så mangt, kunstig inteligens åpner dører og muligheter som ikke hadde kunnet blitt realisert dersom det ikke eksisterte. Likevel kan det være etiske spørsmål som er knyttet til kunstig intelligens og vi må ha en forståelse for konsepter for å kunne se utviklingen og for å kunne stille kritiske spørsmål til utviklingen.

Som student i Oslo føler jeg – som mange andre, at det er nødvendig å ha en deltidsjobb ved siden av studiene. Jeg vet at dagligvarebutikkene blant annet ansetter mange studenter og slik gir dem deres første jobb. Men etterhvert som selvbetjeningsdisken er blitt mer vanlig blant de forskjellig dagligvarekjedene har dette medført at butikkene ikke ser seg nødt til å ha en like høy arbeidskraft i form av studenter, som de tidligere ville hatt. Bedrifter som Normal, Flying Tiger Copenhagen og Lagerhouse har i ettertid slengt seg på den digitale trenden og installert selvbetjeningskasser i sine butikker de også. Dette fører til at flere og flere bedrifter ikke er nødt til å ha så mange ansatte i sine butikker som tidligere.

Selvbetjeningskassene og andre digitaliseringsløsninger påvirker ikke bare studentenes deltidsstillinger, men også hvordan bedrifter, organisasjoner og arbeidslivet fungerer. Verden vil alltid fortsette å utvikle seg og vi er nødt til å utvikle oss med om vi vil lykkes som samfunn, organisasjon eller ansatt. Slik som i den industrielle revolusjonen var mennesker nødt til å utvikle seg med tiden etterhvert som fabrikker og maskinkraft tok over menneskes arbeidskraft.

Jeg skal ikke påstå at selvbetjeningskassen på din nærbutikk kan sammenlignes med den første industrielle revolusjonen, men likevel er det en del av en eksisterende påvirkning av arbeidsvirksomheten.

Dette fører til at blant annet studenter har større vanskeligheter med å få seg den dyrebare erfaringen av sin første jobbstilling. Likevel bringer digitalisering frem mange gode nye muligheter. Nå som vi er midt i en pandemi som har gjort det umulig å leve som normalt kan vi ikke være noe annet en takknemlig for digitaliseringen.

At vi kan støtte våre lokale (eller bare favoritt) restauranter i en pandemi som gjør at vi ikke kan dra til restaurantene er mye takket være digitalisering. Med apper som kobler sammen en leveringstjeneste til restaurantene og forbrukerne kan restauranter som ikke tidligere har tilbudt om hjemme-levering nå gjøre det.

Om jeg kan runde det tilbake til studenter kunne heller ikke semestrene vi har hatt i denne pandemien fungert dersom vi ikke hadde kommet så langt i verden med digitaliseringen. At vi nå kan komme gjennom et helt semester (eller to) med forelesninger kun gjennom en skjerm skyldes en stor takk til digitaliseringen. Også i arbeidslivet har pandemien utfordret hvordan vi er vandt til å utføre arbeidsoppgavene våre. Men gjennom pandemien har vi vært nødt til å utvikle en alternativ måte å gjøre ting på. Om vi forestiller oss et liv uten alle de digitale mulighetene vi har i dag ville denne pandemien vært veldig annerledes og mye mer kritisk en den er med hjelp av digitalisering. Det samme kan gjelde for blant annet dagligvarene som bruker selvbetjeningsløsningen i sine butikker, da folk flest prøver så godt de kan å minske menneskelig kontakt så mye som mulig. Det kan derfor medføre at flere er villige til å gå en tur på butikken da de kan føle seg trygge på at smittesjansen er lav og kjøpsprosessen går fort.

Så for å konkludere er digitalisering et veldig komplisert og mangesidig tema som jeg er veldig spent på å lære mer om. Det kan være positive og negative sider ved digitalisering og kunstig intelligens, og det kan være viktig å ha et godt perspektiv på hva digitalisering og kunstig intelligens er, slik at man kan føle med på den raske utviklingen av konseptet. I tillegg til at det er etiske spørsmål og som er koblet til konseptene som vi bør ta stilling til og ha kjennskap til etterhvert som konseptet utvikler seg.

-Amalie

Kilde:

Zoom forelesninger av Arne Krokan i valgfaget “digital markedsføring” ved Høyskolen Kristiania

Lignende aktuelle saker:

  • Kunstig intelligens: smart eller skremmende? https://www.aftenposten.no/viten/i/AnoWr/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende
  • Kunstig intelligens: frelsende eller fatalt? https://forskning.no/data/kunstig-intelligens-frelsende-eller-fatalt/1251311