idagarder January 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens eller AI som det ofte blir forkortet med vises bare mer og mer i media. Vi hører om alt fra mindre ting som å memorere dine siste søk til selvkjørende biler og roboter. AI er virkelig i ilden for tiden og det kommer stadig nye ting på markedet. Kunstig intelligens kommer med tiden til å ta over et enormt antall jobber og jo mer det utvikles jo færre jobber blir igjen til menneskene.

Gjennom tiåret har det vært mye snakk om selvkjørende biler og når de skal ta over jobben som sjåfør og ikke minst senke antallet privatbiler det finnes nå. I Oslo har vi allerede selvkjørende busser, men hittil er det fremdeles privatbilene som er på veiene. Det finnes alt selvkjørende biler flere steder i verden som hele tiden utvikles og om ikke lenge vil de nok komme til Oslo.

Det har vært problemer med å bevise at de selvkjørende bilene er til å stole på samt at en del med etikken og det samfunnsmessige rundt det. Ganske enkelt er det oftest føreren i en vanlig bil sin skyld om det oppstår en trafikkulykke, og han som må straffes. Dermed blir skyldsspørsmålet vanskelig om det ikke er noen som kjører. Når systemet svikter, blir det da eieren av bilen, de som har programmert bilen, eller noen andre sin skyld? Dette er en viktig problemstilling som må finnes ut av før de selvkjørende bilene kan ta over.

Noe annet som er interresant innen AI er hvor mye det kan gjøre for å hjelpe mennesker. For eksempel vil vi etterhvert kunne 3D printe mange organer slik at organtransplantasjon vil bli mye enklere, sannsynligvis vil også en annen AI maskin utføre selve transplantasjonen og operasjonen etterhvert.

16. april 2019 skrev NRK en sak om det første 3D printede hjertet som hadde alt av blodkar, celler og hjertekamre. Dette første hjertet er veldig lite og ville ikke fungert i en kropp, men det er uansett et stort steg. Forskere vil videre fortsette å forske på 3D printing av organer, og forlenge mange liv fremover. Med nye organer vil mange sykdommer forsvinne eller forbedres og menneskene vil får øke livskvalitet og levetid.

NRK.no
FOTO: AMIR COHEN/REUTERS

Med AI vil altså menneskeheten forandres vanvittig, og menneskeliv vil forbedres. Søkemotorer vil vite mer om deg enn dine aller nærmeste, og at køene for ulike transplantasjoner blir kortere vil forhåpentligvis spare mange liv. AI kan være skummelt, men det er også veldig viktig.

Kilder:

https://snl.no/kunstig_intelligens (hentet 12/01/20)

https://edition.cnn.com/2019/12/18/tech/self-driving-cars-decade/index.html (hentet 12/01/20)

https://www.nrk.no/urix/dette-er-verdens-forste-3d-printede-hjerte-1.14517428 (henter 12/01/20)