theaorn januar 19, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Uansett hvilket samfunnsnivå vi studerer, vil vi finne at utviklingen av teknologi skaper nye muligheter, men også nye utfordringer. I 2019 er 90% av den norske befolkning på nett i løpet av dagen. Den digitale hverdagen handler ikke bare om sosiale medier, men også bank, sikkerhet, personvern, underholdning, informasjon og mer. Digitale løsninger for hverdagslige ting, men også digitale systemer for at samfunnet skal bli mer effektivt. Hva har dette å si for kulturen vår og samfunnet vårt?

Helt ny infrastruktur

Infrastrukturen i samfunnet og kulturen har endret seg. Mark Zuckerberg har omtalt digitale tjenester som en mulighet til å skape en helt ny infrastruktur for sosial samhandling. Denne infrastrukturen er tilnærmet global. Faktumet av at innhold kan bli distribuert overalt, til hvilke som helst tid, og bli mottatt til samme hastighet, hvor som helst, gjør at globaliseringen har vokst sammen med digitale tjenester. Denne utviklingen skaper nye samfunnsmessige utfordringer. Lov – og regelverket vi har, har brukt lang tid på å tilpasse seg de nye endringene. Videre er det viktig å ha en forståelse for hvordan det kan være klokt å bruke de nye teknologiene, i tillegg forså hvilke konsekvenser de har for eksisterende virksomheter.

Ny teknologi endrer arbeidsprosesser i samfunnet

Overgang fra industriprodukter til digitale tjenester har flere konsekvenser. En konsekvens er at måten vi arbeider på endrer seg. Arbeidsplasser blir for eksempel borte som følge av roboter og digitalisering. Hvordan kan vi tilpasse oss disse endringene samtidig som vi utvikler ny teknologi som skaper billigere og bedre tjenester? Denne type digitalisering på arbeidsplasser og i organisasjoner handler ikke om a bruke PDF- dokumenter, men å endre hele arbeidsprosesser. Regjeringens satsing på Digitaliseringsprogrammet handler om å gi innbyggere digitalt førstevalg, som kan omformuleres til ¨alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres. « Dette betyr at vi må ta bruk på teknologi på alt flere områder enn hva som blir gjort i dag.

Vi bruker teknologi i hverdagen vår, uten at vi alltid tenker over at vi tar i bruk det. Digitaliseringen av samfunnets tradisjonelle tjenester representerer en overgang fra industrisamfunnet til det digitale nettsamfunnet. Eksemplene over viser at vi har et stort potensiale og mye arbeid fremfor oss, for å endre måten vi utfører ulike oppgaver på i samfunnet.

Kilder:

SSB: https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/ni-av-ti-surfer-pa-nettet-hver-dag

Arne Krokan. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Cappelen Damm 2013.

Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2569983/