Charlotterud januar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvis vi ser på hvordan teknologien har endret seg de siste årene, ser vi at det har endret seg drastisk. Vi har gått fra å være fullt avhengige av mennesker i arbeid, men ved enkelte bedrifter har mennesker blitt erstattet med roboter. Roboter blir trent opp til å bli så likt oss mennesker som mulig.

Kunstig intelligens blir den viktigste teknologien. Bedrifter bruker kunstig intelligens for å satse stort på produktutvikling. Et eksempel er 3D-print – dette er en teknikk man bruker i produksjon av ulike ting der hvor tredimensjonale objekter bygges opp lag for lag og til slutt blir et produkt. Det finnes flere hus som er bygd av 3D-print i Kina, og målet til Kina innen 2020 er at annethvert skal være bygd opp av 3D-print.
Man kan til og med lage ansikt på et menneske med kunstig intelligens, og man ser nesten ikke forskjell på bilde laget med kunstig intelligens og et faktisk menneskeansikt.

Kina er det landet i verden som har tatt teknologi til virkelig nye høyder. Der har de begynt med et «social credit system» der man kan overvåke andre og rate dem i forhold til oppførsel og utseende. De har også flere millioner overvåkningskameraer som fanger opp hver og en sin identitet, og som viser for eksempel hvor flink du er i forhold til økonomi.

Vi ser tydelige tegn på at verden endres stadig på grunn av teknologi. Dette er et interessant tema som jeg vil komme inn på ved senere anledninger!

Charlotte

https://no.pinterest.com/pin/353251164520122383/