Robert January 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken startet fordypningsfaget digital markedsføring. Det har vært mye spennende informasjon å fordøye. Foreleser Arne Krokan har tatt oss med på en reise der han forklarer hvordan teknologien endrer seg, hvilke utfordringer man står overfor og hvilke teknologiske nyvinninger vi kan forvente oss i fremtiden.

Mange mennesker i dag vokser opp med en hverdag der det digitale preger deres liv. Etter hvert som samfunnet har endret seg ser vi en retning der teknologien utvikles raskt, og det digitale har stadig større innvirkning på oss. Da mobiltelefonen først kom på markedet, hadde den ikke større innvirkning på oss enn at vi brukte den til formål som å ringe. Etter hvert som teknologien har utviklet seg, har vi sett en stadig endring der telefonene våre preger store deler av livet vårt. Vår interaksjon foregår gjennom stadig flere tjenester som blir utviklet digitalt, og man føler seg hjelpeløs uten telefonen ved siden av seg til enhver tid.

Disruptiv teknologi og innovasjon

Begrepet disruptiv teknologi omhandler hvordan det blir lagt til rette for innovasjoner som kan konkurrere med et eksisterende marked. Det vil si innovasjoner i form av nye tjenester eller produkter, som kommer inn på markedet, og sørger for å utfordre allerede eksisterende produkter og tjenester. Ranvir Rai, ved Høyskolen Kristiania, forklarer begrepet disruptiv innovasjon nærmere her. Spesielt innenfor musikk og film ser vi en utvikling der disruptiv innovasjon har forandret bransjene. Før gikk man i butikken for å handle CD-er, som man senere kunne høre på i et stereoanlegg, eller i en Discman. Med nye teknologiske løsninger har disse bransjene forandret seg med tjenester som Netflix og Spotify. I sistnevnte kan man selv gå inn, og høre på den musikken man ønsker, til den tiden som passer best. Netflix og andre strømmetjenester har på sin side sørget for at lineær-TV står overfor nye utfordringer.

Bilde hentet fra Unsplash.com

Nedgang for lineær-TV og papiraviser

Med Netflix, og andre tjenester, kan man med noen få tastetrykk strømme filmer og serier når man selv vil. Det kan føre til at lineær-TV står ovenfor nye utfordringer og at færre velger å benytte seg av dette mediumet. I en undersøkelse gjennomført av Kantar, og gjengitt i Dagens Næringsliv, viser det seg at nordmenn ser mindre lineær-TV. Også for papiraviser har digitaliseringen skapt utfordringer. Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet som leser papiraviser har falt. I 1991 var andelen nordmenn i alderen 9-79 år, som leste papiravis daglig 84%, mens den i 2018 har falt til 30%. Det har sørget for at flere aviser tenker digitalt og har utviklet nettaviser. Her kan de igjen tjene penger ved å legge artikler bak betalingsmurer, som gjør at man må abonnere på aktuelle aviser, for å lese artikler. Samtidig kan antall klikk en avis genererer også føre til positiv inntekt og flere lesere. Likevel kan økt konkurranse blant nettavisene, og jaget om å være først ute med en nyhet, sørge for at det kan gå utover kvaliteten på innholdet.

Selvførende kjøretøy

Autonome biler har lenge vært en drøm for mange forhandlere og kan bli en realitet fortere enn vi tror. Det vil si biler, eller kjøretøy, som styres av sensorer som sørger for å ha en oversikt over hva som foregår rundt bilen. I tillegg skal data fra disse sensorene kunne behandle gass, bremser og styring. Tenketanken RethinkX spår at man vil se en stor forskjell på antallet biler, som preger veiene i USA. De spår at tallet vil reduseres fra 247 millioner i 2020 til 44 millioner i 2030. Selv om denne teknologien foreløpig ikke er veldig utbredt, ser man tendensene i dagens samfunn. I Oslo og Kongsberg er de i gang med å teste ut førerløse busser. I København er de i gang med et prosjekt, der de tester ut førerløse tog. Blant annet mellom sentrum og Kastrup.

Bilde hentet fra Unsplash.com

På den teknologiske fronten er det ingen tvil om at vi går spennende tider i møte. Ting utvikles stadig, og det er ikke alltid like lett å holde seg oppdatert til enhver tid. Det er en spennende utvikling vi er vitne til, og samfunnet vil se en rekke forandringer i løpet av årene som kommer. Det blir interessant å følge med videre på dette, og om det som har blitt spådd, vil bli en realitet.

Hvordan tror du samfunnet utvikler seg i fremtiden?

Bilder hentet fra Unsplash:

https://unsplash.com/photos/AWOl7qqsffM

https://unsplash.com/photos/oOCI35aIA3M

Kilder:

Dagens Nærlingsliv. Sist oppdatert: 01.07.2019. «Nordmenn har aldri sett mindre lineær-tv». Hentet 10.01.2020 fra: https://www.dn.no/tv/morten-wiberg/trygve-ronningen/tv-2/nordmenn-har-aldri-sett-mindre-linear-tv/2-1-630614

E24. Sist oppdatert: 01.04.2017. «Forsker på disruptiv innovasjon:- God teknologi i seg selv er sjeldent nok». Hentet 10.01.2020 fra: https://e24.no/naeringsliv/i/dO7OLO/forsker-paa-disruptiv-innovasjon-god-teknologi-i-seg-selv-er-sjeldent-nok

Statistisk sentralbyrå. Sist oppdatert: 25.04.2019. «Norsk mediebarometer». Hentet 10.01.2020 fra: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/medie

RethinkX. Sist oppdatert: mai 2017. «We are on the cusp of the fastest, deepest, most consequential disruption of transportation in history». Hentet 10.01.2020 fra: https://www.rethinkx.com/transportation