Rikke Hansen april 12, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I løpet av de siste ukene, har vi holdt på med eksamen innen sosial kommunikasjon. I den forbindelse skulle vi velge en organisasjon, hvor vi skulle se på utfordringer og endringer som er påvirket av teknologiutviklingen. Vi valgte å ta for oss Natteravnen, en frivillig organisasjon som ønsker å skape et tryggere bymiljø. Bakgrunnen for valg av organisasjon, baserte seg på dårlige oppdateringer i sosiale medier, og en svært dårlig utformet nettside. Med tanke på at vi lever under stadig utvikling, er det viktig å holde forbrukerne oppdatert til en hver tid, slik at man ikke blir en så kalt «glemt» organisasjon. Personlig var Natteravnene litt «glemt» for vår del, og dermed anså vi det som relevant å se litt nærmere på hvilke utfordringer de muligens står ovenfor.

Har Natteravnene klart å oppnå nettverkseffekter?

Så, hvordan har denne teknologiutvikling og økt bruk av den sosiale webben vært en driver for forandring, for Natteravnene sin del? Natteravnene er blant annet å finne på kanalene Facebook, Instagram, Twitter og Youtube. Men hva hjelper dette, når brukerne sjelden får oppdateringer? Noen av kanalene oppdateres et par ganger i måneden, mens Twitter ikke har hatt noen oppdatering siden 2017. Kanalen de bruker mest aktivt er Facebook, noe som for så vidt bra med tanke på målgruppene de skal nå frem til. Om de hadde utnyttet de sosiale mediene til det maksimale, kunne de nok helt klart oppnådd større gevinster enn de har gjort per dags dato. Dette er særlig med på å prege nettverkseffektene deres. Jo fler brukere det er i et nettverk, desto mer attraktivt blir det. Dette er noe Natteravnene burde tenke mer over, i arbeidet med å oppnå større nettverkseffekter. På den andre siden har de også opprettholdt nettverkseffekten, i form av at de har lagt til rette for en type «feedbackmekanisme» på Facebook siden deres. Dette vil styrke tilliten i nettverket, da brukerne kan se hva andre brukere gjør, velger og tenker om organisasjonen. 

Kommunikasjonssvikt?

En annen utfordring vi har observert, er i forbindelse med kommunikasjonen deres ut til brukerne. Altså, i hvilken grad de når ut med budskapet sitt. Som nevnt innledningsvis, så er de ekstremt dårlig på å oppdatere sine sosiale medier. Med tanke på at de gjør et såpass viktig arbeid for samfunnet, ville jevnlige oppdatering styrket deres sosiale valuta betraktelig. Per dags dato anser vi Natteravnenes sosiale valuta som svært lav, og at det vil være relevant å foreta noen endringer her som kan virke forebyggende. For å kunne få et mer oversiktlig bilde av dette, kan det være relevant å se på Tarjei Heggernes sin modell for bruk av sosiale medier, i boken Digital forretningsforståelse. 

Modellen tar utgangspunkt i at sosiale medier bare er kanaler, som kan brukes som supplerende kommunikasjonskanaler, der det er nødvendig. Og det er nettopp hvilket innhold man velger å putte inn i disse kanalene, som avgjør hvilken effekt det får. For Natteravnene sin del innebærer dette at de må publisere mer, og at det som publiseres må ha et innhold som kan styrke organisasjonens sosiale valuta. Eksempel på et slikt innhold kan være å publisere videoer, som treffer brukerne. En video kan basere seg på viktigheten av arbeidet de gjør, som tydelig får frem deres visjon. Om brukerne velger å dele dette innlegget, vil dette være med på å styrke den sosiale valutaen. Dette vil avgjøre hvilket digitalt rykte de får. Vår mening er at deres digitale rykte kan bli betraktelig mye bedre, og at dette kan endres ved å praktisere modellen til Tarjei Heggernes. 

Kilder

Forelesning fra 03.04.2019

Krokan, Arne. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Cappelen Damm. 1.utg, 2017. 

Heggernes, Tarjei. Digital forretningsforståelse. Fagbokforlaget. 2.utg, 2018.

Bilde hentet fra Natteravnene sin nettside.

1 thought on “Teknologiutviklingen – ikke bare fordeler?

  1. Hei og takk for flott innlegg. Dette kan jo brukes direkte inn i eksamensoppgaven deres – som et utgangspunkt for hvor dere mener det er potensial til å utøse gevinster utover de som genereres, eller kanskje ikke genereres i dag. Jeg synes jeg ser stadig flere facebooksider som ikke fungerer, og siden til Natteravnene er kanskje en side man hadde sett for seg som et Merkesamfunn, ref en av tre strategier som omtales i artikkelen Merkebygging på Facebook. Men at denne ikke fungerer iht intensjonen, fordi siden kanskje er bygget opp uten å ha tanke for mer enn å etablere en side. Bruk denne artikkelen i oppgaven deres, gir fin teori til deres refleksjoner. Godt jobba. Fortsatt god påske 🙂

Comments are closed.