marissapereira april 11, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Nå er vi godt i gang med tredje eksamen og som en del av eksamen skal vi skrive en refleksjonsoppgave. Jeg har valgt å skrive om teknologiutviklingen og den sosiale webben og hvilke utfordringer dette medfølger min valgte bransje, natteravnene.

Teknologiutviklingen påvirker forretningsmodellene

Det er en nær sammenheng mellom teknologi og organisasjon, det er derfor viktig hvordan organisasjonen velger å tvinne disse to sammen for å skape en god balanse. Når organisasjoner velger å ta i bruk ny teknologi må de også huske på å organisere arbeidsoppgavene etter dette. Industrisamfunnet som skøyt fart for 150 år siden bidro til at det var mulig å produsere varer på en helt annen måte enn tidligere, dette førte også til at organisering av arbeid måtte gjøres på andre måter. Den nye teknologiutviklingen førte til at det trengtes ansatte med spesielle kunnskaper for å kunne fungere i organisasjonen. Dette satt i sin helhet førte til organisatoriske og samfunnsmessige endringer. Henry Ford satte i gang samlebåndproduksjon, hvor de ansatte kun fikk se en liten del av arbeidet og hva resultatet skulle bli. Vi har altså gått fra samlebånd til industriell produksjonsteknologi som erstatter menneskene, kunstig intelligens og algoritmer.

Hvordan påvirker bruken av teknologi og sosiale medier kundeadferd?

Norge er en av de landene som bruker ny teknologi til privat bruk mest. Dersom bransjene ikke tilpasser seg dette, vil de ganske betydelig merke konsekvenser. Offentlige tjenester og andre bransjer er nødt til å tilpasse seg etter den samme brukervennligheten som blant annet Facebook, Apple og Google viser. Da den nye teknologien stadig er i endring, endres også kundenes krav og forventinger som igjen påvirker forretningsmodellene. Kodak er et eksempel på dette, da de i 1975 fant opp det første digitale kameraet og lot være å satse på dette, noe som førte til at flere hang seg på bølgen om digitale kameraer og straks var Kodak utkonkurrert. Tjenester innen delingsøkonomien har forretningsmodeller som er kapitalisert og består av å utnytte de ubrukte ressursene.

Hvilke utfordringer møter Natteravnene på?

Natteravnene er en frivillig organisasjon, som ikke har de samme konkurrentene som kanskje en bank eventuelt har. Det er likevel viktig å ts tak i hvilke utfordringer de kan møte på, da teknologien er i utvikling og som sagt fører dette til endret atferd hos kundene. Natteravnene er på plattformene Facebook, Instagram og Twitter, de har også sin egen nettside. En av de største utfordringene deres vil være å holde følge med andre frivillige organisasjoner og hva målgruppen deres ønsker å se gjennom deres plattformer. Deres kanaler blir dessverre alt for lite oppdatert og nettsiden deres ser rotete og enkel ut, når man skal gå inn på en nettside ønsker man å møte på en ryddig og enkel side, hvor det er lett å finne frem til det man ønsker å finne. Natteravnene er en viktig frivillig organisasjon, det er derfor viktig at de bruker de plattformene til å fremme deres sak og arbeid, slik at kanskje flere ønsker å bidra.

Det er viktig at de engasjerer andre slik at flere ønsker å gjøre frivillig arbeid. De jobber også for at folk skal føle seg trygge ute på gatene, men hvordan vise denne tryggheten? Som skrevet ovenfor bidrar den ny teknologien til at kundenes adferd endres, vi er oftere på mobilen og sosiale medier enn noen gang før. En av utfordringene her vil derfor å klare å skape og holde fast på kundene gjennom sosiale medier. En stor utfordring er penger, den nye teknologien koster penger og da de er en frivillig organisasjon trenger de at folk støtter og bidrar til at de kan fortsette det frivillige arbeidet.

Kilder:

Krokan, Arne. 2017. Det friksjonsfrie samfunn. 1.utg. Oslo: Cappelen Damm

Krokan, Arne. 2017. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. 1 utg. Oslo: Cappelen Damm

https://e24.no/kommentarer/digitalisering/kommentar-digitalisering-handler-minst-av-alt-om-teknologi/23760380