jens_1998@live.no april 7, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Etter å ha kommet gjennom Del 1: Digital Økonomi (med Arne Krokan) og Del 2: Sosial Kommunikasjon (Cecilie Staude) i spesialiseringsemnet Digital Markedsføring, ved Høyskolen Kristiania er vi nå kommet til Del 3: E-varehandel (med Karl Philip Lund). Fremover skal jeg, med kollokvien min, altså utvikle en nettbutikk, der vi selger faktiske produkter eller tjenester – som ender opp i hendene på kunder som betaler for dem! Dette kan med andre ord bli veldig spennende, utfordrende og lærerikt. Jeg gleder meg iallfall!

Bildet er hentet fra unsplash.com. Fotograf: Mike Petrucci

Underveis i semesteret har foreleserne våre gjort det klart for oss at det er viktig at vi er klare over våre egne roller i et samarbeid, og at vi sammen blir enige om ansvarsområder. Etter hvert som jeg har studert – og utforsket roller, har jeg blitt mer og mer overbevist om at jeg har lyst til å jobbe som tekstforfatter. Det er et arbeid jeg først og fremst synes er givende og lærerikt, men også at det er et jeg behersker. Derfor skal vi i dette innlegget gå gjennom hvilken rolle en tekstforfatter (og digital markedsfører) har i utviklingen av en nettbutikk, slik at jeg forhåpentligvis stiller godt forberedt og er et godt tilskudd til eksamensgruppen min. La oss først gå gjennom tre viktige elementer en tekstforfatter burde kunne, når han skal være en del av et team eller prosjekt.

Kommunisere!

Bildet er hentet fra unsplash.com. Fotograf: Mike Tinnion

En tekstforfatters ansvarsområde handler i stor grad om nettop det å kommunisere. Her vil en del av oppgaven være å kommunisere på en mest mulig hensiktsmessig måte, utifra hva ønsket respons fra leseren er. I arbeidet rundt nettbutikken kan det være å tiltrekke nye kunder gjennom appellerende innhold i markedsføring, eller å sørge for oversiktlig informasjon på nettsiden – slik at kunden støter på minst mulig forvirring. Vi skal altså tilrettelegge for flest mulig relevante kunder, med høyest sannsynlighet for gjennomført salg. Samtidig vil all tekst og annen kommunikasjon fra merkevaren ha en påvirkning på det helhetlige inntrykket, eller imaget, til nettbutikken.
Her vil altså tekstforfatteren få sin “time to shine”, og måtte sørge for å skape en gjennomført “personlighet” rundt kommunikasjonen. Dette er nok noe de andre på teamet kan ha lyst til å være med på å avgjøre, så avtal dette så fort som mulig

Ta valg forankret i teori

Bildet er hentet fra unsplash.com. Fotograf: Egor Myznik

Etter å ha kommet halvveis i studieløpet mitt har jeg fått mine introduksjoner til diverse fag som er relevante for kommunikasjon og for en tekstforfatter. Dette er fag som bygger på teori om hvordan vekke engasjement, møte mottaker, skape apell og tilrettelegge for ønsket respons. Nedenfor vil jeg kort redegjøre for de mest sentrale elementene ved tre fag jeg mener er relevante.

Forbrukeratferd
For å tilrettelegge for at kommunikasjonen best mulig skal treffe mottakeren (og skape en ønsket respons) er man avhengig av å forstå seg på mottakeren. For en bedrift, eller i dette tilfellet, et team bak en nettbutikk, vil det på mange måter være avgjørende å “bli kjent” med kundene sine. Hvem er de, hva vil de ha og hvordan skal vi levere det til dem er de mest sentrale spørsmålene. Hvordan kan vi forsøke å skape et større behov for våre produkter, og hvordan skal vi tilrettelegge for en behagelig opplevelse for kunden? Hvordan skal vi i det hele tatt skape en kundegruppe? Kommunikasjon basert på hva “kunden ønsker å høre” kan være et nyttig redskap for å løse noen av disse problemene.

Retorikk og kommunikasjonsetikk
For å vekke følelser, skape engasjement og skape vår egne apell i kommunikasjonen vil retoriske midler være hensiktsmessige. Hvordan skal man skrive en salgstekst for et produkt? Hvordan skal man tilrettelegge informasjonstekst for å være mest mulig pedagogisk? I hvilken grad skal teksten være effektiv og i hvilken grad skal den være etisk? I hvilke deler av kommunikasjonen passer det seg med Ethos, Loggos og Pathos? Hva er det egentlig greit (og lov) å skrive?

Bedriftskommunikasjon
Det er en ting å skrive et godt dikt eller en historie – men hvordan skal en bedrift kommunisere? Hvordan skal bedriften kommunisere til egne kunder, potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører? Hvordan skal bedriften kommunisere til andre bedrifter? Hvordan skal man kommunisere internt i bedriften? Hvordan skal man skape en god kultur og oversiktlighet internt i bedriften?

Samarbeide

Bildet er hentet fra unsplash.com. Fotograf: Leon

Det er mulig det er ett teit punkt å ha med i listen, men for at de øvrige punktene i det hele tatt skal være relevante er tekstforfatteren avhengig av å kunne samarbeide med de andre som jobber med prosjektet. En tekstforfatter jobber nemlig oftest i et team, og er like avhengig av andre som andre er avhengig av deg. Avgjørelser må bli tatt i fellesskap, mye må diskuteres, det er ideer som må skapes sammen, det er kunnskap og ideer som kan hentes fra andre og det er ikke minst viktig å oppdatere og følge opp hverandre.
For tekstforfatteren vil det være viktig å forstå sin rolle, og utfylle den så godt som mulig. På den måten kan han forsøke å være et godt tilskudd til, men også en sentral del av, et team. For på samme måte som tekstforfatteren er avhengig av teamet for å gjøre sin jobb på best mulig måte, er teamet avhengig av tekstforfatteren. Det er altså viktig å tilrettelegge og sørge for best mulig utgangspunkt for alle – og godt samarbeid.