Sealie februar 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Fns bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er i følge FN.no “Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.”

Innovasjon og infrastruktur

Mål nummer 9 er Innovasjon og infrastruktur og omfatter innovativ teknologi i områder som energi og transport. Tesla er et selskap som ligger i fronten når det kommer til innovativ teknologi på transportløsninger med deres fokus på elektriske biler. En av de store utfordringene i transportbransjen er den begrensede ressursen olje. CO2 utslipp har blitt pekt på som en av de store truslene når det kommer til klimaendringer og innovasjon på denne fronten er derfor essensielt. Tesla har derfor valgt å fokusere på løsninger på dette problemet. Jo mer effektive elbil-løsningene blir jo mer bærekraftig kan vi dermed gjøre transportbransjen også på privatnivå.

Verden blir varmere

Mål nummer 13 i FNs bærekraftsmål er å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Under målet beskrives problemet slik “Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.” Videre beskrives hvordan den globale gjennomsnittstemperaturen har steget siden den før-industrielle tiden, og hvordan havnivået også har steget. Dette er et svært omdiskutert tema om dagen og løsninger på dette letes iherdig etter. Som beskrevet tidligere har olje og gass ofte blitt sett på som en av de store kjeltringene på dette området. Tesla har et rykte som en bærekraftig bedrift som har en positiv innvirkning på dette området.

Er tesla løsningen?

Om Tesla er en så bærekraftig bedrift som rykte tilsier er uklart. Teslas biler er drevet av elektrisitet. Dermed er miljøvennligheten til Teslas biler avhengig av hvor elektrisiteten kommer ifra. Om dette kommer fra kilder som kull, olje og gass vil det dermed ikke være miljøvennlig å kjøre en Tesla. Dermed er ikke rykte til Tesla som en fullstendig bærekraftig bedrift kanskje ikke helt fortjent. I de fleste tilfeller er det derimot bedre enn å kjøre en bil som er drevet 100% på olje og gass. Vi kan derfor si at Tesla er et steg i riktig retning selv om bærekraftighetsproblemet ikke er fullstendig løst.