Derya mars 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Andre modul er i gang og denne gangen lærer vi om sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv med Cecilie Staude. I denne modulen jobber vi i gruppe om å skrive om en virksomhet som har fokus på FNs bærekraftsmål for bærekraftig utvikling og min gruppe skrive om The Body Shop. I dette innlegget skal jeg ta utgangspunkt i hvilket av disse målene vi mener er mest relevant for The Body Shop og hvorfor.

Bærekraftig utvikling

FN definerer bærekraftig utvikling som en “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (FN). Det handler om å ta vare på kloden og de ressursene vi har. For å kunne si at noe er bærekraftig må tre dimensjoner ligge til grunn:

  • Sosiale forhold: Det vi gjør av bærekraftig utvikling skal sikre at alle mennesker får et godt og anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet. Alle skal ha rett til lik utdanning, anstendig arbeid, likestilling mellom kvinner og menn, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er viktige aspekter.
  • Miljø og klima: handler om at vi må utvikle oss i en retning der vi tar vare på naturen og klima som en fornybar ressurs for mennesker, både i dag og fremover.
  • Økonomi: Vi skal sikre en økonomisk trygghet for mennesker og samfunn, samt utnytter ressurser smartere/bedre slik at vi kan fordele ressursene rettferdig. Det er dette som er grunnlaget for et godt og fredelig samfunn.

Avhengig av hva man gjør og hva som er viktig for deg eller din virksomhet, vil man vektlegge dimensjonene ulikt. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig eller ikke.

En kort og enkel forklaring på hva bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål går ut på. Kilde: FN-Sambandet
FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er politiske mål som er satt for å uttrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppeklimaendringene innen 2030 (FN). De 17 bærekraftsmålene er universelle, som vil si at de gjelder for alle, og det er disse målene som ligger til grunn for bærekraftig utvikling.

Kort om The Body Shop

The Body Shop ble grunnlagt i 1976 av Anita Roddick, med en visjon om å bruke virksomheten til en kraft for det gode. Med det menes at en virksomhet ikke bare skal handle om penger. For Anita Roddick og The Body Shop handler det om et sosialt ansvar som skal bidra til en bedre klode for oss som lever på den nå og for fremtiden. Deres oppdrag er å berike The Body Shop produkter, deres mennesker og deres planet ved å “jobbe rettferdig med bønder og leverandører og hjelpe lokalsamfunnene til å trives gjennom The Body Shops Community Trade program, være 100% vegetarianere og alltid og for alltid være i strid med dyreforsøk” (The Body Shop).

The Body Shop jobber mot mange av FNs bærekraftsmål, som blant annet:

  • Mål 4 + 5: God utdanning + likestilling mellom kjønnene.
    The Body Shop hadde blant annet en kampanje i jul 2019 som heter “Drøm stort”. Kampanjen handlet om å gå sammen med Plan International for å støtte unge jenter i Brasil og Indonesia med kunnskap, verktøy og utdanning slik at de kan oppfylle sine drømmer. Penger fra kundenes kjøp i julen 2019 gikk til “Drøm stort” kampanjen.
Screenshot. Kilde: The Body Shop
  • Mål 6 + 8: Rent vann og gode sanitærforhold + anstendig arbeid og økonomisk vekst.
    The Body Shop har 26 Community Trade-leverandører i 21 ulike land. Community Trade er et program for solidarisk handel og gjennom dette programmet har The Body Shop forpliktet seg til å handle rettferdig med sine leverandører. Community Trade gir leverandørene selvstendighet gjennom at The Body Shop tilbyr gode handelsrutiner og priser. Et eksempel (som vi også skal fokusere på i vår oppgave) er måten The Body Shop håndterer plast på. “Plast gir håp” er et samarbeid mellom The Body Shop og organisasjonen “Green Force” som handler om å gi “menneskene som er avhengig av å plukke søppel for å overleve, muligheten til en lønn å leve av, bedre sanitærforhold, bedre arbeidsforhold og den anerkjennelsen de fortjener” (The Body Shop).
The Body Shop og bærekraftsmål 10

Selv om The Body Shops arbeid inngår i mange av FNs bærekraftsmål, har vi valgt ut et mål vi mener er mest relevant for The Body Shop. FNs bærekraftsmål 10 er målet om å redusere ulikhet i og mellom land. The Body Shop Community Trade sheasmør har blitt hentet på en bærekraftig måte fra Nord-Ghana. Det finnes en hel sheasmør serie for kropp og hår, men sheasmør finner vi i også mange av de andre The Body Shop produktene. Hundrevis av kvinner fra 11 landsbyer i Nord-Ghana håndplukker 390 tonn med sheasmør for The Body Shop hvert år. Til gjengjeld betaler The Body Shop en rettferdig pris til kvinnene, samt at de betaler en premie som bidrar til å hjelpe kvinner til å oppnå uavhengig inntekt, økt selvtillit og respekt.

The Body Shop har forpliktet seg til å handle rettferdig med sine leverandører. Dette gir leverandørene, som kvinnene i Nord-Ghana, muligheter og tjenester som kan skape et bedre levekår. Premien de betaler til kvinnene går også til samfunnsprosjekter som inkluderer det å bygge skoler som utdanner studenter og som gir felleskapet tilgang til trygt vann og helsestasjoner (The Body Shop).

Kilde: The Body Shop (Facebook side)

Kilder:

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.thebodyshop.no/