MonaElizabeth april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Medievalg  For å utarbeide en kommunikasjonsplan, må vi starte med å vite hva vi vil endre. Svare på dette er målet vi ønsker å oppnå. Videre vurderer vi hvem vi skal nå, og hvilken mediekanal vi skal bruke for å oppnå målene og deretter hvordan budskapet bør presenteres. Da kan man bruke medievalgmodellen. Denne modellen …