marius.schafferer januar 25, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

The long tail eller “den lage halen” er et uttrykk som har vært i vinden siden Chris Anderson Editor in chief i Wired magazine snakket om det i 2004, og det har ikke blitt mindre relevant i dag. Hvis du har hørt om det og ikke helt vet hva det innebærer, anbefaler jeg å fullføre dette innlegget. Innlegget bygger litt videre på bruken av anbefalingsalgoritmer og vi vil avslutningsvis se på effekten av the long tail innenfor søkemotoroptimalisering. 

  • Begrepsavklaring
  • Hvorfor selge nisjeprodukter?
  • Søkeordene sin lange hale

Hvorfor “The long tail?”

Uttrykket kommer fra en graf som viser hvor mye en bedrift tjener per produkt de selger. Bedrifter har gjerne et fåtall av populære produkter som står for mye av inntektene.

I tradisjonelle fysiske butikker har dette ført til at de kun tar inn nye populære produkter de vet vil bli solgt. Og lar nisjebutikker ta seg av produktene for de spesielt interreserte. Men den digitale utviklingen gjør det mulig og mere attraktivt å ta inn produkter for spesielt inntereserte. Og det er her uttrykket “the long tail” dukker opp. Selv om en bedrift tjener mye penger på å selge et fåtall populære produkter til mange kunder, kan de også tjene mye på å selge mange spesielle produkter til et fåtall kunder.

For bedrifter som selger på denne måten, vil salgsgrafen få en stor inntekt på få produkter, og tilsammen en stor inntekt på i alle spesielle produktene i “den lange halen”. Se illustrasjon:

Illustrasjon av “The long tail” – Marius Schafferer

Hensikten med illustrasjonen er å vise at det er mye å hente i “the long tail”. Selv om salget av de populære produktene gir høyere inntekt per produkttype, kan den totale inntekten være tilsvarende for alle nisjeproduktene.

“What’s really amazing about the Long Tail is the sheer size of it. Combine enough nonhits on the Long Tail and you’ve got a market bigger than the hits”. – Chris Anderson

For å få dette til å fungere best mulig, kan en presentere produkter for kunden. Og disse produktene bør samsvare med kundens innteresser.

Hvordan veilede forbruker til nisjeprodukter?

Jo, ved å selge på nett får en også tilgang på data fra kundene i nettbutikken. Og dette gir mulighet for å presentere produkter som bygger “videre” på produkter en kunde har allerede har kjøpt. Dette er mulig på nett ved å benytte anbefalingsalgoritmer. Disse er flittig brukt av både Netflix og Amazon. De gir mulighet for å fange en forbruker som er opptatt av en sjanger, ved å foreslå produkter som “bygger” videre på produkter forbrukeren tidligere har vist inntresse for. Og på den måten vinner både selger og forbruker på the long tail.

The long tail av søkeord

Det er ikke kun på produktfronten en kan dra nytte av the long tail som bedrift. Du er kanskje kjent med begrepet SEO eller søkemotoroptimalisering? Helt kort handler det om hva en kan gjøre for å bli mere synlig i søkemotorer som google. Dette er også et område hvor det kan være lønnsomt å ha med seg den lange halen.

Bildet er hentet fra Pixabay

I likhet med produkter, finnes det også søkeord som er mere populære en andre. På disse søkeordene er det gjerne høy konkurranse og pris. Defor kan en på samme måte som med produkter, tjene på å fokusere på spesielle søkeord.

En kunde som er tidlig i kjøpsprosessen, vil kanskje søke med generiske ord som bil, motorsykkel, genser, klokker osv. Ja, det er lurt å ha fokus på disse ordene, men til en viss grad. Det krever mye av bedriften å vinne kunden på denne måten. Mange konkurrenter kjemper om de samme søkeordene, og det er ikke enkelt å bli valgt i mengden. Det kan også være at kunden er ute etter noe helt annet en hva du leverer.

Og det er her the long tail kommer inn. Ved å satse på søkeord eller setninger som spesifikt sikter til hva og hvordan du leverer. Er sjansen større for at kunden er interresert i hva du leverer og er nærmere det faktiske kjøpet. Som et resultat av dette har hvert klikk større sjanse for konvertering, altså at kunden faktisk kjøper av deg.

However, despite the lack of search volume, long-tail keywords are often easier to rank for and result in higher conversions than seed keywords. This is because long-tail keywords communicate a clear customer need that you can solve — they’re intent driven. – Aleh Barysevich

Å kartlegge alle søkeordene en bør jobbe med kan kreve litt jobb, men det skal være verdt det. Ved å bruke verktøy som Google Search Console kan du se hvilke søkeord som faktisk har ført til kjøp, og bygge videre på disse. Da kan du skape en lang hale med søkeord som etterhvert vil kunne generere salg, i like stor grad som de populære søkeordene.

Da håper jeg du har et litt klarere bilde på hva “the long tail” innebærer og håper du stiller spørsmål hvis du lurer på noe.

// Marius Schafferer