Stian Woldsnes januar 13, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

(Bildet er hentet fra Pixabay. Fri for kommersiell bruk.)

I forelesning 2 fikk vi beskjed om å skrive ett innlegg om våre tanker rundt et av temaene som ble diskutert i forelesningen. Vi snakket om digitale utfordringer som både har kommet og som vil komme i fremtiden. Tidligere generasjoner sliter å henge med hvordan vi blir mer sosiale på nye måter gjennom digitale plattformer og sosiale medier. Men hva er det som kommer til å sjokkere vår generasjon i fremtiden?

Det som fascinerer (og skremmer) meg mest er at Kina har snart full kontroll over deres egne befolkning (snart 1,4 millioner innbyggere ifølge SNL) gjennom kunstig intelligens. Ved hjelp av å måle individer som beveger seg på forskjellige overvåkningskameraer i landet fange opp ulike sosiale verdier hos hver enkelt innbygger i landet. Verdiene blir vurdert ut ifra hvordan rullebladet til personene slik at man får et skille mellom de som er kriminelle og uten noe på rullebladet. Dette ligner litt på Netflix-serien «Black Mirror» som handler om at man rangerer av hverandre ut fra sosial status i samfunnet man lever i, og jo høyere verdier desto flere fordeler får man.

Foreløpig har ikke denne type kunstig intelligens kommet til Norge, men kanskje om noen år? Hva tenker du om denne utviklingen? Er dette en god eller dårlig idé? Legg gjerne med en kommentar!

Kilder:
1. Store Norske Leksikon. 2018. «Kina» (Lesedato: 13.01.2019) https://snl.no/Kina