steffengya februar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Overskriften til dette innlegget er et kjent sitat fra David R. Brower. David var en miljøforkjemper og grunnlegger av flere miljøorganisasjoner.

Bildet er hentet fra: https://abhijeetkarmakar.com/general/environment/the-planet-is-not-dying-it-is-already-half-dead

Aldri før har bedrifter hatt et større samfunnsansvar enn de har nå, og det vil bare bli større! I løpet av de siste årene har betydningen Corporate Social Responsibility også forkortet CSR vært på tunga til klimaforkjempere og bedriftsledere.

Ansvaret en bedrift har er blitt tydelig aktualisert både ute i den store verden og ikke minst i lille Norge. Vi må ikke glemme den andre forkortelsen på tre bokstaver CSV også kalt Creating Shared Value som handler om å øke verdiskapningen for alle.  

I Norge og andre i-land kan man nesten si at det er lovgitt at bedrifter har en eller annen form for CSR. I 1999 grunnla FN et program kalt Global Compact som handler om at bedrifter skal gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet etter de 10 prinsippene. Prinsippene omhandler alt fra menneskerettigheter, miljø og til anti-korrupsjon. Global Compact har to hovedmålsettinger:

  1. Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden
  2. Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling 
Bildet er hentet fra: https://csrbloggen.com/2019/01/23/global-compact/

Har en bedrift samfunnsansvar?

Milton Friedman skrev en artikkel i New York Times i 1970 om det sosiale ansvaret til bedrifter. Konklusjonen hans i artikkelen var «The business of business is business»Med andre ord så vil dette si at bedrifters største ansvar er å få høyest mulig profitt. Er det annerledes i dag?

Heldigvis har det endret seg betraktelig siden 1970, spesielt de siste 10 årene. Det er stadig flere og flere bedrifter som tar et større ansvar for det sosiale aspektet. I denne tiden er det «trendy» å være miljøbevisst og vi kan se at «millenniumsgenerasjonen» ønsker å jobbe i bedrifter som bryr seg om nettopp dette. Kunder ønsker å kjøpe produkter fra disse bedriftene og regjeringen skaper strukturer som hjelper dem. 

Bedriftens samfunnsansvar er den norske betegnelsen på CSR og skandinaviske land er foregangsland innenfor dette feltet. De siste 10 årene har dette blitt en stor «snakkis» for både nasjonale og internasjonale bedrifter. CSR omfatter de økonomiske, juridiske, etiske og filantropiske aspektene samfunnet har på et gitt tidspunkt. CSR betyr også at en bedrift følger lover, etiske standarder og internasjonale normer. 

CSR gjør at bedrifter tar og ikke minst har ansvar overfor samfunnet som helhet. De har lenge vært mye oppmerksomhet rundt internasjonale bedrifter som ikke har tatt nok ansvar, men hjemme i Norge har vi hatt som tradisjon for hjørnestensbedriften – en bedrift som bidrar til lokalsamfunnet, ikke bare med arbeidsplasser, men ved og også bygge boliger og forsamlingshus, støtte det lokale idrettslaget og videre. 

Bedrifter har lenge ønsket å bytte ut R med V med Value. Grunnen for dette er fordi at de tror bedrifter jobbet ut fra en trippel bunnlinje – People, Planet og Profit.

Bildet er hentet fra: http://www.nnegotium.com/social-commitment/

People, Planet, Profit…

Creating Shared Value (CSV), også kalt «2. generasjon samfunnsansvar», kan brytes ned til tre P`er:

  1. People
  2. Planet
  3. Profit

CSV handler altså om mennesker, planeten og fortjeneste. CSV skal utvide verdiskapningen som igjen vil si å skape verdi for alle involverte. En fellesverdiskapning oppnår man når partene i et samarbeid bidrar med det de er best på. I et slikt samarbeid vil man også få resultater man ikke hadde fått hver for seg. Gjennom CSV handler det også om at bedriftene skal være en ansvarlig aktør som ønsker å bidra til grønnere løsninger og mer bærekraftighet. Omdømmet til bedrifter vil også stige ved å satse på dette området, og vi kan blant annet se at Siemens klatret fra en score på 65% i 2006 til hele 90% i 2011.  

Ifølge Perspektivmeldingen for 2017 er vi i Norge inntektsgrunnlaget for å opprettholde dagens velferd allerede i ferd svekkes og allerede i 2030 vil utgiftene overstige inntektene. Bedrifter må tenke enda mer bærekraftig og må tenke utenfor boksen for å tilfredsstille behovene som stilles i dag.

Man kan jo si at uten tvil at bedrifter har et ansvar! De har stor makt og innflytelse i samfunnet og må absolutt ta ansvar! Det er ekstremt viktig med gode arbeidsforhold for de ansatte og ikke minst så bidrar CSR til utvikling av u-land som igjen fører til økt globalisering, flere arbeidsplasser og en bærekraftig jordklode.  

La oss mimre tilbake til 1987 da Gro Harlem Brundtland var statsminister I Norge. Gro ga oss definisjonen på bærekraftig utvikling i rapporten Vår felles framtid fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, også ofte kalt Brundtland-kommisjonen «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Bildet er hentet fra: http://kjellshvamenerua.blogspot.com/2013/08/brekraftig-innvandring-og-utvandring.html

Kilder

Norsk forskningsråd. Sist oppdatert: 01.01.04. “Bedriftens samfunnsansvar”. Hentet: 24.02.20 fra: https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1107958523816.pdf

Handelshøyskolen BI. “Bedriftens samfunnsansvar (CSR)”. Hentet: 24.02.20 fra: https://www.studocu.com/no/document/handelshoyskolen-bi/bedriften/sammendrag/bedriftens-samfunnsansvar-csr/6026917/view

Tekna.no. Sist oppdatert: 02.10.12. “CSR, SR, CSV eller bærekraft?” Hentet: 24.02.20 fra: https://ledelse.tekna.no/csr-sr-csv-eller-baerekraft/

Amesto Solutions. Sist oppdatert: 09.01.18. “Derfor er CSV og sosialt engasjement viktig”. Hentet: 24.02.20 fra: https://www.amestosolutions.no/blogg/derfor-er-csv-og-sosialt-engasjement-viktig/

Energi og Klima. Sist oppdatert: 23.12.11. “Siemens – Creating Shared Value”. Hentet: 24.02.20 fra: https://energiogklima.no/blogg/siemens-creating-shared-value-samfunnsansvar/

FN-sambandet. “Fns Global Compact”. Hentet: 24.02.20 fra: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/FNs-Global-Compact