nira002 februar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Tiden er inne for en stor endring i miljø og klimaet vårt for å opprettholde livsstandarden for vår neste generasjon.

Bildet over illustrerer den sterke befolkningsveksten i hele verden over de seneste årene. Slik som den blå linjen tilsier så vokser befolkningen raskere enn det jorda klarer å ta vare på.

Global footprint Network, 2018 National Footprint Accounts

Slik som vi ser i bildet over så illustrerer den grønne linjen jordas tilgjengelige ressurser, i motsetning til den røde linjen som viser til den menneskelige bruken av ressursene. Vi mennesker blir eldre for hvert år som går, i tillegg til at befolkningen vokser for hver dag som går. Men hva er det vi kan gjøre? Hva er det som er etisk riktig å gjøre, og hvem/hva skal vi ta mer hensyn til?

Skal vi ta etter Kina og innføre deres daværende “ett barns politikk (kilde: https://www.dagbladet.no/nyheter/i-37-ar-nektet-kina-folk-a-ha-mer-enn-ett-barn-na-vil-de-betale-for-flere-barn/67344219)” for å bremse ned befolkningsveksten i verden?

Skal vi kun fokusere på miljøet, og ikke bruke mer plast noen steder i verden? Vil det løse alle våre klimaproblemer?

Svaret på alle de øvrige spørsmålene er, NEI! For hvert år som går så “låner” vi mer ressurser enn det jorda klarer å tilby oss, og det vil vi fortsette å gjøre uansett om det er 1 eller 2 barn som blir født. Her kan vi tenke oss at vi har et lån hos DNB. Lånet blir ikke betalt ned og til slutt tar renter over og tar huset og alt av verdi(er) du eier, og til slutt har du INGENTING! Det samme gjelder jorda! Vi tar så mye uten å “betale” det vi tar tilbake at til slutt spiser jorda opp seg selv, og det vil dermed kanskje ikke bli noe hjem for den “neste generasjonen” .

Så hva gjør vi? Det hjelper ikke å dempe befolkningsveksten med 1 barn per familie. Og det å slutte å bruke plast over hele verden vil ikke hjelpe seg selv alene.

Som vi ser fra avsnittet over så ble “alene” oppmerket. Dette for å fortelle dere at FNs bærekraftsmål gjelder for alle i hele verden. Og her kommer ordet “bærekraft” virkelig til livet.

FN har lagt en plan for en bærekraftig utvikling for vår fremtid med en frist til 2030. Målet er å bli kvitt eller minske de største problemene rundt om i hele verden, men som “en enhet”. FN har funnet ut at for å klare å endre dagens verden til noe bedre for neste generasjon så må alle være med på det, men det største problemet vår verden står overfor nå er penger!

Mange land ønsker å være med på å utvikle en lysere fremtid for våre små og store, men det krever arbeidskraft, og arbeidskraft krever ressurser som igjen krever penger. Noe som de fattigste landene ikke har nok av. Dermed gjenstår det fortsatt å se hvordan dette temaet vil utvikle seg videre!

Bedrifters ansvar for en lysere fremtid?

Det mest omtalte spørsmålet i dagens næringsliv er “Kan man kreve at en bedrift skal være med på en videre bærekraftig utvikling?”.

Google bilder: Bedrifters ansvar 2019

Svaret på øvrige spørsmål er, nei! Men om man spør om bedrifter kan være bærekraftige samtidig som de er lønnsomme vil det gi et helt annet perspektiv på diskusjonen. For det er mulig!

Et eksempel på det er TOMS. TOMS er et skomerke der deres business modell går ut på å hjelpe de som trenger det mest. Dermed blir det gitt ut et par sko hver gang vi som forbrukere kjøper et par sko for fullpris fra dem. (Dette kan for eksempel gå under punkt nummer 1 i FNs bærekraftsmål. Se øvrige bilder)

Et annet eksempel er To Good To Go. To Good To Go, er en app som tilbyr resterende mat som skal kastes i alle bransjer, til halvert pris. Dette har vist seg å være utrolig suksessfull for bedrifter og ikke minst for miljøet. To Good To Go, er dermed med på å minske svinnet til utallig mange bedrifter og kan anses å hjelpe FNs bærekraftsmål, nummer 2 for de som har lite økonomiske ressurser å gå på.

Disse to eksemplene viser at bedrifter kan være med på skape en lysere fremtid for vår neste generasjon samtidig som de kan være lønnsomme.

Konklusjon

FNs bærekraftsmål er en sentral del av vår fremtid og bedrifter som TOMS og To Good To Go viser at bedrifter i samme og ulike bransjer kan være med på å utgjøre en forskjell i verden. I tillegg er det viktig å påpeke at vi står sterkere sammen enn alene, og uansett om alle vil ta samme retning så vil den største utfordringen vår være å utgjøre en forskjell “sammen”!

  • Hva tenker du om FNs bærekraftsmål for vår neste generasjon?
  • Hvis du kunne forandre på EN ting akkurat nå, hva ville det vært?