emewad januar 23, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Tillit
Med dagens utvikling av nettbaserte produkter vil tillit til plattformene være viktig-og kanskje mer enn noensinne i fremtiden da utviklingen av nye produkter på nett stadig øker. Med tjenester som Uber og Airbnb er det ekstra viktig for forbrukeren at ha en tillit til at netthandelen eller tjenesten fungerer som det blir reklamert for. Hvis jeg leide ut leiligheten min gjennom Air bnb, ville jeg følt det som en risiko å leie ut til noen jeg ikke kjente,  i likhet med mange andre. Eksempelvis hvis leiligheten blir ødelagt eller noe forsvinner.  

Vi som er forbrukere av produktet må altså stole på og ha tillit til at ting er som det utgir seg for å være på nett, og hvis det ikke er- stole på at garantien eller forsikringen fungerer som den skal.
https://www.airbnb.no/info/guarantee

Hvordan skape tillit?
Men hvordan skal de nettbaserte selskapene klare å få nye forbrukere til å tørre eller stole på selskapet?

Det finnes flere typer tillit vi må se på når det kommer til de nettbaserte plattformene. Foreleser Arne Krokan mener det er tre typer som spiller inn for forbrukerens tillit.
En type tillit er kunnskap og kompetanse. Har Airbnb utdannede folk som lagd nettsiden og forsikrer forbrukeren om at kundeinformasjon blir trygt lagret?
Praktisk kunnskap – Stemmer kartene på nettsiden, avstanden målt riktig og riktig valuta er skrevet inn. Hvordan formidler Airbnb sin informasjon videre til nettbrukeren?
Kognitiv kunnskap – som kan opparbeides gjennom rykter eller venner. Resesjoner og omtaler fra andre brukere blir veldig relevant. Det er og lettere for oss at ta en beslutning som fører til handel når vi ser andre har ratet/ eller scoret høyt på et bestemt produkt.
“Omtaler fra andre” er på forbrukertilsynet sin liste over tips på hvordan du kan unngå nettsvindel, men og hjelp og støtte til belsut vi tar i den nettbaserte verden.

Hybridmodellen
Det er mye vanskeligere for selskaper som Airbnb og Uber å skape denne tilliten, når produktet kun er nettbasert.

Det er fortsatt en god del organisasjoner som både har nettbaserte produkter og fysisk kundekontakt og kallet hybridmodellen- eller hybrid handelen.
Charter bransjen  er et godt eksempel, da store deler av bransjen har utvidet sine produkter innom selskapet til flere nett produkter. Kunden bestemmer selv hvor, når og hvor mange dager man ønsker- og booker deretter på nett. Forskjellen her er at per dags dato kan du alltid ringe til en konsulent å få hjelp hvis noe ikke går som det skal- noe mange forbrukere mener er en trygghet i seg.

I følge Arne krokan sin bok, Det friksjonsfrie samfunn blir hybrid handel mer vanskelig fordi internett kan konkurrere ut veldig mange produkter som selges i butikk med betydelig lavere priser. Det blir et spørsmål om pris eller service for mange forbrukere, noen mener service er viktig  -men få til en pris av flere tusen kroner.