Sealie mars 5, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bilderesultater for fns bærekraftsmål

Tine har selv skrevet en artikkel hvor de diskuterer det de mener er de viktigste av FNs bærekraftsmål i forhold til deres virksomhet. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å bekjempe fattigdom, ulikhet og stoppe klimaendringen innen 2030. Målene virke ved å gi retning til land, bedrifter og samfunn. Ifølge Tines hjemmeside har de flere tiltak og aktiviteter som skal bidra både direkte og indirekte i veien mot bærekraftsmålene.

Bilderesultater for Tine bærekraft

BEKJEMP KLIMAENDRINGEN

Mål nummer 13 i FNs bærekraftsmål er å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Under målet beskrives problemet slik “Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.” Videre beskrives hvordan den globale gjennomsnittstemperaturen har steget siden den før-industrielle tiden, og hvordan havnivået også har steget. Dette er et svært omdiskutert tema om dagen og løsninger på dette letes iherdig etter. Tine bruker mye transport for å distribuere deres produkter til utsalgssteder. Denne transporten foregår ofte med trailere, båter og fly. Dette medfører et bidrag til utslipp av klimagasser som kan påvirke miljøet negativt. Et fokus på miljøvennlig transport er derfor et viktig tema innenfor dette målet for Tine. Det kreves også mye energi for å produsere produktene.

ANSTENDIG ARBEID TIL ALLE

Mål nummer 8 er anstendig arbeid og økonomisk vekst. Å sikre sysselsetting er relevant for å bekjempe ulikhet og sikre økonomisk vekst. Vi lever i en verden der mye av befolkningen sliter med å tjene nok penger til å oppfylle deres minimale levevilkår.  Det å skape arbeidsplasser av god kvalitet kan være utfordrende for mange land. Store bedrifter bidrar til økonomisk vekst, og i Norge er Tine en av disse. Tine er på 30. plass av bedrifter rangert etter omsetning. Tine har 5418 ansatte rundt omkring i hele Norge og hadde i 2019 en omsetning på 23 milliarder. Når Tines ansatte tjener penger går mange av disse pengene til bruk innen norsk handel som videre bidrar i den norske økonomien. Delmål 8.5 handler om å oppnå full og produktiv sysselsetting og er det mest relevante delmålet for Tine.

BÆREKRAFTIG FORBRUK

Ansvarlig forbruk og produksjon er mål nummer 12. Det defineres som å «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre». Bærekraftig forbruk handler ifølge FNs hjemmesider om å gjøre mer med mindre ressurser. På siden fortelles det om hvordan enkeltpersonen selv må ta tak for å kunne gjennomføre dette målet. Kampanjer fra selskaper kan bidra til å endre holdninger hos folk som videre kan knyttes til merkets image. Delmål 12.2 er å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser innen 2030. Trær er en viktig naturressurs som brukes til et bredt spekter av Tines produkter. Å maksimalisere utnyttelsen av bruken av denne ressursen er derfor spesielt relevant. Alle naturressurser som inngår i Tines transport vil også være svært relevant. Bærekraftig bruk av naturressurser innenfor transport er en tøff utfordring som noen har prøvd å løse med elektrisk drevet transport med ren energi. Tine begynte å innføre elektriske lastebiler allerede i 2016 noe som har vært et viktig bidrag for å effektivisere deres naturressurs-forbruk på transportfronten. Mål 12.3 er å halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden. Her har Tine to ansvar: først å redusere svinn som forekommer i deres produksjons gjennom deres fabrikker og gårder, og så redusere svinn som forekommer gjennom deres sluttprodukter som har ankommet butikk eller kunde. Tine sier at de «-til enhver tid får mest mulig melk fra ku til butikk» og at spilt melk ikke bare er tapte inntekter og at den miljømessige siden deres også er viktig. Dette er en tydelig korrelasjon mellom delmålet og det Tine jobber mot. Delmål 12.5 er å betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Tines produkter er en stor bidragsyter når det kommer til emballasje. Produktene deres er både laget av plast og papp. !!!For Tine er det spesielt viktig å fokusere på fornybare emballasjer. Tine bruker ca. 29 000 tonn emballasjer årlig, der 77% er kartong og papp. Siden kvantiteten er såpass stor er det viktig for Tine å drive med innovative løsninger for å fornye og resirkulere emballasje. Tine har dette som mål for å bidra til bedre bærekraftighet, men dette hjelper også når det kommer til merkevarebygging. Tine har vist sin innovasjonsevne blant annet ved å ta i bruk en biobasert kork, og ble Europas første til å bruke en slik kork i 2013. Det gjør at 100% av emballasjen i disse produktene kan resirkuleres. I 2017 var 31 prosent av all drikkekartong solgt fra Tine med bioplast. Dette gjør at resirkulerings-potensialet øker og vil da påvirke hvordan Tine driver med fornybare produkter.

Bilderesultater for Tine bærekraft