joannaduvdal mai 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Studieteknik Studieteknik och kunskapsinhämtande är någonting alla genomgår och har sina egna metoder. För att uppnå goda resultat är det viktigt med en smart studieteknik och goda inlärningsmetoder. Vi är alla olika människor och lär oss där efter främst på varierande sätt.  Några tips på ett gott inlärande kan förslagsvis vara.  

 • Skriva
  egna sammanfattningar av ämnet du studerar. Sammanfattningar ifrån
  föreläsningar du deltagit i och kapitel du läst från pensum. Genom egna anteckningar
  och repetition tillrättalägger du för en bättre inlärning och ämne till att
  memorera.
 • Memorering.
  Forskning visar att det inte är tillräckligt med att lära sig ämnet, du måste
  dessutom lära dig att komma ihåg materialitet.
 1. Hämta
  in kunskap (Läsa)
 2. Testa
  dig själv (vad du minns av materialet)
 3. Repetera
  (för en studiekamrat och förklara med egna ord)  
 • Inspelningar ifrån föreläsning och andra kunskapskällor kan vara en effektivt och användbar metod. I dagen samfund handlar det om att vara produktiv och planera dagen rätt. Det finns människor som föredrar att röra på sig samtidigt som de lyssnar på ett ljudupptag av ämnet. Att kunna kombinera en springtur/ träningspass samtidigt som du repeterar och tar in nytt kunskap.  
 • Appar och liknande inlärningsverktyg kan också användas för att lära sig mer effektivt och komma ihåg materialet.Inom vart ämne du studerar finner du en variation av olika appar som passar dig och ditt behov. Flaschcards, frågesport, information och bilder. Du kan kombinera och tillverka frågor tillsammans med dina studiekamrater eller tillverka ditt eget system. Denna metoden gör det lätt tillgängligt till att använda sig av inlärningsappen vart du än befinner dig. Sitter på buss, står i kö och går där efter lika snabbt att lägga den undan utan bära på onödigt material.
 • Visualisering. Att bilda mentala bilder kan vara en effektiv inlärningsmetod. Människor kommer ofta ihåg bilder bättre än text och tal. Du kan exempelvis föreställa dig att du går in i en rom och systematiskt ser objekt med samma bokstav eller ord som gör det enklare för dig att sedan komma ihåg.

I ämnen som inte är genomförbara är reflektionen
och problemlösning effektiva studietekniker. I ämnen som etik kan man
exempelvis diskutera problem och lösningsmöjligheter. Forskare har olika slutsatser
på vilka studietekniker som är mest verkningsfull. Det finns också en relativ
enighet om att människor lär sig bättre genom att ha fler korta inlärnings sessioner
under en längre period.

För att uppnå optimal inlärning är det
därför bäst att arbeta regelbundet med materialet, eftersom kontinuitet och
regelbunden fördjupning i ämnet ger den bästa inlärningseffekten.