anitaghanizadeh1 mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

i forrige
innlegg var det FNs bærekraftsmål som stod i fokus, og hvordan bedriften Ruter bidrar
til å nå disse målene om en bærekraftig utvikling. I dagens innlegg vil jeg se
nærmere på sirkulær og lineær økonomi og hva dette kan innebære for bedrifter.

dagens bruk-
og -kast modell gir oss ett ressursproblem på to måter: vi dunker søppel, men
mangler ressurser.

Hva er en
lineær økonomi?

Kunden har
gått fra å være bruker til forbruker og vi eier nå mer enn tidligere, samtidig
som tingene vi eier, eier vi i kortere perioder. Dette resulterer i store
menger avfall som vi ikke vet hvordan vi skal håndtere. Samtidig har vi en
ressursutfordring i å finne nye råvarer til de tingene vi produserer. Alt i alt
har ressursforbruket i verden økt 8 ganger de siste 100 årene og forventes med
å øke ytterligere 3 ganger innen 2050. mange nøkkelråvarer, som vann og bomull
er under stort press. Det er derfor en stor risiko rundt tilgangen på disse
ressursene og prisen på råvarer vil i fremtiden skape store utfordringer for
selskaper. I den lineære økonomien er det stort fokus på kortsiktighet, noe som
vil si at bedrifter ikke tenker langsiktig og på de kommende generasjonene. En slik
modell tar utgangspunkt i bruk- og- kast prinsippet, noe som vil skape negative
konsekvenser i form av forsøpling, forurensing og lignende.

Hva er
sirkulær økonomi?

Det grønne
skiftet handler om å øke verdiskapningen og samtidig redusere samlet
miljøpåvirkning. Sirkulær økonomi er et virkemiddel som holder ressursene i
kretsløpet gjennom design, gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning i
kombinasjon med omlegging av energikilder og- utnyttelse. Målet er å unngå
feilplasserte ressurser, avfall, forsøpling og annet forurensing.

 I hundrevis av år har mennesker levd i et
lineært samfunn. Råvarer har blitt tatt opp fra jorden, laget produkter for så
og kaste dem uten å tenke over om de kan brukes på nytt. Jakten på råvarer vil koste
oss mer og mer. Dersom vi ikke omstiller oss, risikerer vi at det vil blir vanskelig
å leve på jorden i fremtiden.

Veien mot
en sirkulær økonomi

I en
sirkulær økonomi vil det ikke eksistere avfall. Det som er igjen i en del av
kretsløpet, vil være nødvendig i neste del. Vi som nå lever i den sirkulære
økonomien er brukere, ikke forbrukere. I stedet for å eie, konsumere og kaste
ting, er vi en del av kretsløpet ved at vi etterstreber gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning
og deling.

Bilde er hentet fra ( https://www.ragnsells.no/om-oss/sirkular-okonomi/)

Utfordringer
på veien

Samfunnet har
investert mye i den lineære økonomien, det gjør det å skape endringer
vanskelig. For å kunne endre, må vi sikre tilgjengeligheten av viktige råvarer.
For at økonomien skal bli sirkulær, må vi kunne utnytte alle ressursene i et
produkt, også sende dem videre til gjenvinning. Videre må produktet produseres
slik at vi kan plukke ut alle deler av materialer.

Selskapene som
gjenvinner, må vite nøyaktig hva produktet inneholder. Vi vil trene nye
standarder. Produkter som fungerer i en sirkulær økonomi skal være det som får
selges. Dermed vil produsentansvar være avgjørende.

Når
økonomien blir sirkulær, må bedrifter tjene penger på andre måter enn å stadig
selge nye produkter til oss forbrukere. De må finne nye samarbeidsformer, på
tvers av sektorer og nasjonale grenser. Bedrifter som tenker nytt tidlig, vil ha
gode muligheter til å bli svært lønnsomme.

Hvilke bedrifter
jobber med en sirkulær forretningsmodell?

Det er
faktisk mange færre bedrifter med denne modellen en det vi faktisk tror. Grunnen
til dette vil for veldig mange være usikkerhet, videre vil det for noen bedrifter
være dyrere og gir flere økonomiske og produksjons baserte problemer. Men heldigvis
er det noen bedrifter som jobber for gjenbruk av spesielt tekstiler og hverdagslige
produkter, et av disse bedriftene er nemlig Tise.

Tise er en
applikasjon og en nettside der man kan selge og kjøpe tekstiler og andre
produkter du ikke lengere bruker. Denne tjenesten har vokst til å bli en av de
mest populære de siste årene. På tre år har de klart å samle 600.000 brukere.

Hvordan
fungerer det?

Bildet er
hentet fra (https://tise.com/ )

I April
lanserte Tise verdens største klimapositive mobilabonnement som CO2-kompenserer
kundenes mobilbruk. Du kan også kjøpe mer data for såkalte Tise Cash (altså
poeng samlet opp i appen), videre har de også inngått spennende samarbeid med
norske klesprodusenter. Videre har Tise også startet et konsept som heter «Second
Chanse», dette er et produkt i appen hvor brands som blant annet Holzweiler, ByTimo
og Kari Traa selger sine vareprøver, returvarer eller andre varer som ikke lar
seg selge gjennom vanlige kanaler.

Det blir
ofte mye snakk om matsvinn, men klessvinn er et like stort problem. På denne
måten gir Tise merker en kanal for å selge produkter som ellers kanskje ellers
ville blitt destruert.

Kilder:

https://sprint.no/artikler/sirkulaere-forretningsmodeller-baerekraftig-og-lonnsom-innovasjon
(«hva er sirkulære forretningsmodeller?» hentet: 30.02.20)

https://medium.com/sprintconsulting/sirkul%C3%A6re-forretningsmodeller-hvordan-skape-b%C3%A5de-b%C3%A6rekraftig-og-l%C3%B8nnsom-innovasjon-d71f62dfbba
(«sirkulære forretningsmodeller» hentet: 30.02.20)

https://energiogklima.no/kommentar/fra-lineaer-til-sirkulaer-okonomi-standardisering-som-baerebjelke-i-det-gronne-skiftet/
(«fra lineær til sirkulær økonomi» hentet: 30.02.20)

https://tise.com/ («hvordan
fungerer det?» hentet: 30.02.20)

https://www.ragnsells.no/om-oss/sirkular-okonomi/
(«veien mot en sirkulær økonomi» hentet: 30.03.20)