oleaaknes January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digitale plattformer en forretningsplan og metode som blir benyttet mer og mer i dagens samfunn, de digitale plattformene er nå blitt en måte for to uavhengige aktører å knytte kontakt. På de digitale plattformene møter en eller flere aktører, der en part er ute etter å kjøpe ett produkt eller tjeneste og den andre parten selger ett produkt eller en tjeneste. Det er ingen grenser på hva som kan selges, men det er kunden selv som oppsøker plattformen for å få tilgang til produktet de ønsker.

Hva er To Good To Go?

To good to go er en Dansk app som har til hensikt i å redusere matsvinnet i verden. Appen ble lansert i Danmark i 2016 og kom raskt til Norge etter lansering, appen har i dag reddet over 2 700 000 porsjoner fra å havne i søpla kun i Norge.

To Good To Go har fokus på at privatpersoner kan hjelpe Resturanter, hoteller og cafeer med å redusere matsvinne de har på slutten av dagen. Utsalgssteder legger ut overskuddsmat til redusert pris i appen slik at matsvinnet reduseres. Plattformen har nå blitt verdens største nettbaserte markedsplass for overskudds mat og jobber stadig med å nå flere brukere. De satser nå på Usa som marked og har lovet å lansere i løpet av 2020.

les også – https://e24.no/naeringsliv/i/naJyXL/en-million-nordmenn-har-lastet-ned-appen-naa-skal-den-lanseres-i-usa

Slik fungerer To Good To Go

For å komme i gang med To Good To GO (heretter referert som Tgtg) må man først laste ned Tgtg appen, når appen er installert må en bruker opprettes. Når du skal opprette bruker kan du enkelt logge inn via Facebook eller E-post. Appen er lett og brukervennlig for alle, i appen kan man bla i en fead som kan minne mye om Instagram. Der man kan søke, like, lagrer og kjøpe mat av bedrifter . Appen fungerer ved å bruker posisjonen din for å se hvilke bedrifter som selger overskudds mat i ditt nærområdet og rangerer bedriftene etter avstanden de har til deg. Bedriften registrerer et viss antall poser som deretter blir legt ut for salg.

Etter kjøpet er gjennomført blir posen reservert, det eneste du trenger å gjøre da er å møte opp på utsalgsstedet til avtalt tid. Posene er billige og inneholder 4-5 produkter som ellers ville havnet i søppelen.

Hva Gjør TgTg for å redusere transaksjonskostnadene?

Arne Krokan mener at lave transaksjonskostnader er en stor faktor for høy vekst hos de digitale plattformene, kundene vil helst ha lav tilknyttning og en kort beslutningsprosess, de ønsker bedriftene lettere tilgjengelig. Bedriftene ser at det er et økt behov for denne bedriftsmodellen, men hvordan klarer de å holde transaksjonskostnadene nede? og hva er egentlig en transaksjonskostnad?

En transaksjonskostnader er på mange måter stegene som må gjennomføres ved en kjøpsprosess og ikke selve betalingen, det kan være faktorer som tid, sted og tilgjengelighet ved kollektiv transport. f.eks «hvor mye tid kommer jeg til å bruke for å hente overskuddsmaten?»

Arne Krokan forklarer at transaksjonskostnader kan deles inn i flere typer, alle punktene kan påvirke hvordan vi tar våre valg (Krokan 2013)

Søkekost – Handler om å finne frem til det beste alternativet for oss, Tgtg har delt opp bedriftene etter hva de selger. Er det bakverk, i nærheten, hentes i morgen eller hente nå. Appen gjør det lettere å holde oversikt over hvor bedriften er og når varen må hentes. Dette gjør at brukeren finner produkter de selv ønsker, noe som er med på å redusere søkekostnaddene i Tgtg.

Informasjonskost – Mer informasjon om bedriften, lokasjon og pris. kunden er ute etter informasjon om tjenesten. Appen gjør dette lett for kundene. All informasjonen er lett tilgjengelig i ferden til Tgtg.

Forhandlingskost – Er en kostnad som kommer når man skal forhandle f.eks pris og levering av produktet. Her er Tgtg veldig lett å forholde seg til. prisene er alt fra 10-50 kr pr pose. og leveransen må kundene stå for selv, de må møte opp på utsalgsstedet med appen for bevis på at varen er kjøpt. Når varen blir hentet sweiper de ansatte til siden og posen blir registrert som hentet.

Vurderingskost – Hvordan skal jeg bestemme meg? som tidligere nevnt rangerer Tgtg varene etter posisjonen utsalgsstedet har i forhold til deg, de rangerer også basert på type mat som blir levert ut fra bedriften. Dette gjør det lett å velge bedriften man ønsker å kjøpe overskuddsmaten fra.

Evalueringskost – Fikk jeg det jeg forventet av bedriften? Tgtg har et vurderings system, kunden får mulighet til å vurdere posen etter varene er plukket opp. Her blir bedriften vurdert på om de har god service, god matkvalitet og om det er god mengde med mat i posen.

Tvangskost – Hvordan får jeg tilbake pengene mine dersom det ikke levde opp til forventningene? Tgtg er veldig opptatt av at kundene får en god kundeopplevelse. De har flere retningslinjer som skal hindre at kunder med uærlige hensikter skal få penger de ikke har krav på. Blant annet at om bedriften selger mer en forventet tilbakeføres beløpet på posen tilbake til kunden. Men om kunden selv avbryter salget innen en viss tidsramme før man må hente produktene blir ikke pengene gitt tilbake.

Oppsummering

ved å ha lave transaksjonskostnader gjør Tgtg det lett for kundene å handle av dem. det er lav terskel å bestille varene. kundene, bedriften og verden blir da fornøyd ved at det blir kutt i matsvinnet. Det at mat blir solt til en rimelig penge er også med på å gjøre produkter som ellers ikke er tilgjengelig for alle blir det til en rimeligere penge.

kilder

http://www.krokan.com/arne/

https://toogoodtogo.no/no/about-us

Digital plattform