nivesmedenhodzic april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Toro gjorde et tiltak med sine produkter i 2019. De produktene som slipper ut minst CO2 pr porsjon får en klimamerke slik at kunder lettere kan velge miljøvennlige matprodukter. For at denne klimamerkningen skal ha en positiv effekt på salget er det høyst viktig å publisere innhold på riktig kommunikasjonsplatformer.

Foto: https://www.toro.no/klimamerking-av-mat/

Vår tiltenkte målgruppe er generasjon Z. En generasjon som har vokst opp i takt med utviklingen av sosiale medier som Facebook og Instagram. Det er ofte denne generasjonen som får med seg det siste innenfor utviklingen av kommunikasjonsplatformene. Dermed vil de også være mest kritisk til all markedsføring på de sosiale mediene, nettopp fordi de har fått med seg det meste innenfor denne kategorien. For å ikke fremstå som utdaterte er valget av kommunikasjonsplatformer viktig. Vi har vårt fokus på disse:

Vi har vårt fokus på disse:
– Facebook
– YouTube
– Instagram
– Snapchat
– Podcast

Fordelen med disse kommunikasjonsplatformene er at de ikke kun når ut til valgt målgruppe, selvom fokuset vårt er på generasjon Z. De når også ut til eldre og yngre, men i all hovedsak til generasjon Z.

Facebook er en kanal som flere bruker for å få og dele informasjon både i skole- og jobbsammenheng og privat. Her kan en virksomhet publisere flere typer innhold og måle effekten av det i stor grad. YouTube er en kommunikasjonsplatform under stadig utvikling og som vokser seg større og større. Her har kan man markedsføre seg ved hjelp av kjente fjes som nettopp har YouTube som sin jobb, eller ved å ha reklameinnslag under kampanjeperioden. Instagram er nok den kanalen generasjon Z tar mest i bruk, men også en kanal som ikke kommer til å bli utdatert på en god stund. Her er det viktig for Toro å ha en profil som er gjennomført og ser visuelt bra ut. Dette fordi generasjon Z som nevnt tidligere har vokst i takt med utviklingen av sosiale medier, dermed har de også sine krav til innhold og hvordan utførelsen av publiseringer er. Snapchat er en kommunikasjonskanal som flere bruker til å kommunisere med hverandre og her deler flere mye av hverdagen sin med hverandre. Her kan man markedsføre seg selv med å ha et «filter» under kampanjeperioden eller reklameinnslag mellom «historier» som blir delt. En kommunikasjonsplatform som treffer både valgt målgruppe, men også de eldre er podcasts. Kjente podcasts i Norge er blant annet «Harm og Hegseth», som flere i tiltenkt målgruppe hører på. Før hver «pod» pleier det å være et innslag på 1-2 min der det fritt blir snakket om ukens sponsor. Glimrende mulighet til å ikke presse et produkt på kunden, da det ofte er snakket så fritt om det selvom de får frem de viktigste elementene ved produktet.

Valget av kommunikasjonsplatformer er som nevnt tidligere utrolig viktig. Man vil gjerne treffe målgruppen, dermed er det viktig å være på de platformene de også tar i bruk. Hadde vi tiltenkt oss en ledre målgruppe hadde valget falt på kommunikasjonsplatformer som f.eks. avis og radio fremfor podcast og YouTube.