Jonas Kongelf februar 6, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Transaksjonskostnader handler enkelt og greit om hvor mye tid og ressurser en bruker på å finne frem til det produktet man ønsker å kjøpe. I mange tilfeller er det økonomien som kan sette en stopper for det du egentlig vil kjøpe. Når man skal kjøpe seg et par nye sko for eksempel, finnes det utrolig mange valgmuligheter, fordi det er mange tilbydere av sko. Da bruker man gjerne litt ekstra tid på å se på forskjellige modeller, hvordan kvaliteten er og hvor mye de koster. Alt dette er steg man foretar seg, og det er dette som kalles for transaksjonskostnader.

Videre har vi 6 ulike typer transaksjonskostnader;

  1. Søkekostnader, hvor vi ser på hvilke valgmuligheter vi har og hva vi kan finne.
  2. Informasjonskostnader, hvor vi ser på informasjon om produktet – hvilke kvaliteter har de?
  3. Forhandlingskostnader, hva koster produktet vi kjøper?
  4. Beslutningskostnader, som går ut på hvordan du skal bestemme deg for hvilket produkt du ender opp med å velge.
  5. Evalueringskostnader, endte du opp med det produktet du bestilte?
  6. Tvangskostnader, som handler om hvilken måte du kan få igjen pengene på dersom du ikke var fornøyd eller ikke fikk det du bestilte.

Disse seks stegene påvirker på hver sin måte våres transaksjonskostnader, og virker inn på hvilke valg vi ender opp med å gjøre.