Simen Langseth februar 12, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Transaksjonskostnader er sett på som de ressursene som en forbruker må igjennom når en skal foreta en kjøp. Med digitaliseringen kan en forbruker se at valgene av produkter og tjenester har økt og det har derfor blitt en egen digital tjeneste som kun spesialiserer seg i å kutte transaksjonskostnader. Eksempler på bedrifter som dette kan være Air Bnb, Finn.no og Hotells.com. Det er seks former for transaksjonskostnader. 

  • Søkekostnad– Søkekostnad går ut på å se hva som finnes i markedet 
  • Informasjonskostnad – Informasjonskostnad går ut på å finne informasjonen om dem ulike produktene og tjeneste en fant ved søkekost. 
  • Forhandlingskostnad– Forhandlingskostnad oppstår ved pris, levering og tilleggstjeneste. 
  • Beslutningskostnad– Beslutningskostnad er når en må beslutte om en skal kjøpe varen eller tjenesten. 
  • Evalueringskostnad – Evalueringskostnad er når en ser at produktet eller tjeneste levde opp til forventningene og hvis ikke, hvorfor?
  • Tvangskostnad – Tvangskostnad når selger og kjøper er uenige om det som har blitt levert og hele prosessen må begynne på nytt. 

Et eksempel på en transaksjonskostnad kan være med valg av neste ferie reise. Forbrukeren må søke opp ulike mulighet å bo i landet den ønsker å dra til. Den må så se på de ulike alternativene og se ut ifra informasjon hvilken som ville passet denne ferien best. Er det også et budsjett på reisen må hun passe på at prisen er innfor budsjetter og se om noen av hotellene har ulike tilleggstjenester til prisen. Hele denne prosessen kan nettsider som Hotells.com gjør for å spare tid og ressurser for forbrukeren.

En måte å få en digital plattform til å klare å senke transaksjonskostnadene til forbrukeren er via nettverkseffekter, det er brukermassen på den digitale plattformen som ved å være stor gjør den bedre. En annen måte er ved bruk av Big Data, ved å overvåke forbrukeren til en hver tid. Dette vil gjøre at tilbyderne mer nøyaktig vil kunne vite hva forbrukerne ønsker og komme forbrukeren i forkjøpet med å kutte transaksjonskostnadene ut i fra informasjon Big Data. 

Kilder: Krokan, Arne. (2013. s. 68-79) Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo, cappelen dam.