kengelund februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I alle verdens samfunn finnes det behov for kjøp av både varer og tjenester. Og det er i denne sammenhengen man kommer over ordet transaksjonskostnader.

Transaksjonskostnader handler enkelt og greit om tiden, med andre ord – de ressursene vi mennesker bruker på å finne frem til det riktige produktet for oss. Vi skjønner derfor fort at transaksjonskostnader er noe som forekommer på daglig basis – uten at en tenker over det.

Tenk deg at du skal kjøpe en ny jakke, du vet ikke hvordan type jakke du ønsker – men behovet for en ny jakke er der. Det finnes utallige modeller, og gjerne forskjellige farger av de ulike modellene. Det er tiden og ressursene som ressursene du bruker til å finne frem til det riktige produktet for deg – som er en del av begrepet vi kaller transaksjonskostnader.

Vi skiller mellom 6 typer transaksjonskostnader.

Det er i hovedsak 6 steg som har en innvirkning på transaksjonskostnadene våre – som igjen vil ha en innvirkning på beslutningen som blir tatt.

1. Søkekost – tiden du bruker på å undersøke hva mulighetene er
2. Informasjonskostnad – tiden du benytter deg av for å innhente informasjon om de ulike mulighetene
3. Forhandlingskostnader – tiden du bruker på å finne ut priser
4. Vurderingskostnader – tiden du bruker på å bestemme deg for en løsning
5. Evalueringskostnader – tiden du bruker på å finne ut om produktet stod til forventningene
6. Tvangskostnader – tiden du bruker på å finne ut hvordan du kan få pengene tilbake

Det er altså disse 6 stegene som går inn under begrepet transaksjonskostnader – og de har alle sin egen innvirkning på hvilke valg vi ender opp med å gjøre.