adriannilsen January 20, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I går postet jeg et innlegg som i korte trekk forklarte nettverkseffekter og «økende utbytte» hos digitale plattformaktører. Avslutningsvis nevnte jeg at reduksjon i det som betegnes som transaksjonskostnader er en helt sentral driver til veksten av slike digitale tjenester. I dette innlegget ønsker jeg å se litt nærmere på begrepet transaksjonskostnader og hvordan Finn.no, Norges største markedsplass på nett, reduserer slike kostnader.  

Så hva er transaksjonskostnader?  

Et marked skaper en arena for oss mennesker til å benytte våre knappe ressurser. Vurderingene av hvordan disse resursene skal brukes og på hva, referer til transaksjonskostnader (Nettverksøkonomi 2013, 68). Når vi snakker om transaksjonskostnader, snakker vi ikke nødvendigvis om forbruk av ressurser målt i en eller annen valuta, eller gull for den saks skyld. Et godt eksempel kan være tiden en bruker på å lete etter informasjon om den perfekte sykkelen, eller forhandle seg frem til den beste prisen på drømmebilen. Det er altså de ressursene som går med i det vi gjennomfører en handel (Det friksjonsfrie samfunn 2018, 13). 

Vi har ikke all den informasjonen vi trenger, og transaksjonskostnader er da med på å gjøre det vanskeligere å ta et rasjonelt valg. Dette skaper friksjon, noe som overgangen til digitale tjenester er sterkt med på å redusere for oss forbrukere.  Det finnes hovedsakelig seks typer transaksjonskostnader, som naturlig følger kjøpsprosessens gang (nettverksøkonomi 2013, 72);   

 • Søkekostander handler om å finne frem til alle
  eller de mest aktuelle alternativene som eksisterer.
 • Informasjonskostander omhandler å skaffe seg relevant informasjon
  om de ulike alternativene som eksisterer der ute.    
 • Forhandlingskostander er de kostnadene som påløper i forbindelse med forhandlinger som pris, leveransevilkår mm.    
 • Beslutningskostander
  referer til ressursbruk
  forbundet med å ta en beslutning om anskaffelse.  
 • Undersøkelseskostander handler om ressurser som brukes ved
  evalueringen av kjøpet.  
 • Tvangskostander er kostnader som forekommer når en må bruke ressurser på å endre den eventuelle gjennomførte transaksjonen.

Finn.no – mulighetenes marked

Finn.no, Linkedin; https://www.linkedin.com/company/finn-no/?originalSubdomain=no

Finn.no ble etablert tidlig 2000, og har siden vokst seg til Norges største markedsplass på nett. Markedsplassen spesialiserer seg på kjøp og salg mellom privatpersoner og bedrifter. Plattform har siden oppstart vokst seg svært omfattende, der det nå omsettes alt fra bøker på «Torget», til biler og eiendom, samt fungerer tjenesten også som en rekrutteringsportal og reisesøkemotor.  Daglig er det ca. 300 000 aktive annonser på plattformen og den gjennomsnittlige Normann tilbringer i 25 timer på plattformen årlig (Finn, Fakta om oss).        

For å beskrive Finn.no sitt virke og hvordan plattformtjenesten
skaper verdi, er det behjelpelig å kategorisere dem som ett verdinettverk, i
henhold til Stabel og Fjeldstads verdikonfigurasjoner (1998). Plattformen kobler
sammen kunder som ønsker å være avhengige av hverandre i et nettverk. Henholdsvis
kjøpere og selgere, men også annonsører. Altså organiserer og fasiliteter Finn.no
kontakt mellom kundene sine i en nettverkstjeneste. 

De som ønsker å selge noe på nett, ønsker å være der kjøperne er og de som ønsker å kjøpe noe på nett, ønsker å være der selgerne er – slik skapes verdi gjennom nettverkseffektene. Nettverkseffektene gjør at det lønner seg for meg (eller deg) å selge noe på Finn, fordi nettverket er størst og derav er nytten det samme. Dette senker da transaksjonskostnadene og byr på skalaeffekter på etterspørselssiden for markedsplassen.

Lave transaksjonskostnader på en allsidig markedsplass

Det digitale nettsamfunnet har på en generell basis redusert søkekostnader sterkt grunnet mengden og flyten av tilgjengelig informasjon (nettverksøkonomi 2013, 73). En presis navigasjon og oversiktlig filtreringsmekanismer er gode eksempler på hvordan søkekostnader blir redusert gjennom Finn.no. Der den nokså omfattende markedsplassen grupperer og kategoriserer den store mengde av produkter (og tjenester) som til enhver tid er tilgjengelig på plattformen.  

Plattformen er lagt godt til rette for gode kommunikasjonsmodeller, med rating-systemer av både tilbydere og kjøpere og chatt-funksjoner de imellom. Tilliten et rating-system skaper, er svært viktig for nettverket i plattformen. Samt hjelper chatt-funksjoner selvsagt godt på å minimere både informasjons -og søkekostander, da plattformen lar parter i nettverket enkelt kommuniserer med hverandre. Dette setter da nettverkseffektene i arbeid. Anbefalingsalgoritmer blir også nøkler for å redusere transaksjonskostnader for Finn.no (og en rekke andre plattformaktører), ved at de skreddersyr annonser og tips til deltagere på plattformen.     

Skjermdump. Finn.no

Finn.no fasiliteter kontakten mellom selger og kjøper i nettverket, og det er i chatt-funksjonene pris og leveringsbetingelser blir avtalt mellom partene. Tilbyder fastsetter gjerne pris som blir møtt med motbud eller akseptert. Plattformen tilbyr også tilleggstjenester som «trygg betaling», hjemlevering og finansiering.  Kommunikasjonen mellom partene som Finn.no tilrettelegger for, sammen med tilleggsytelser, senker da forhandlingskostandene i transaksjonen.   

Infrastrukturen hos Finn.no gjør det enkelt å navigere gjennom passende produkter/tjenester, finne relevante annonser basert på din tidligere aktivitet og vurdere andre i nettverket basert på tidligere transaksjoner de har gjennomført. Avhengige av annonsetype (fra bil til tøfler) krever også plattformen mer detaljerte beskrivelser og informasjon, noe som spesielt er viktig når det omsettes typiske erfaringsgoder og «second hand» produkter.  Alt dette bidrar til å senke beslutningskostandene og evaluringskostanden grunnen tilgangene til informasjon og tillit i plattformen. I sin tur reduseres dette eventuelle tvangskostander stort.  

Finn.no er en stor og omfattende markedsplass med mange egenskaper
ved seg. Når en verken har all tid eller kunnskap i verden, ønsker jeg veldig
gjerne kommentarer med aspekter som ikke var inkludert i dette «lille» blogginnlegget.
Takk for følge!

Øvrige kilder:

Kroken, Arne. 2013. Nettverksøkonomi. 1. Utg. Oslo: Cappelen Dam. 

Kroken, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn. 1. Utg. Oslo: Cappelen Dam.

Finn.no. Fakta om oss. Lesedato: 20. Januar 2020: https://hjemmehos.finn.no/hc/no/articles/211817929-Fakta-om-oss

Stabell, Charles B. og Øystein D. Fjeldstad. 1998. «Configuring value for competitive                advantage: On chains, shops, and networks.» Strategic Management Journal.