Erling Aalvik mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Strategi handler om å velge en tydelig retning og vil fungerer som den overordnede og langsiktige planen for virksomheten. Strategien er forankret i hovedmålet, der man setter taktiske delmål på veien. Dersom man jobber aktivt med strategi i en virksomhet, vil man kunne oppnå de målene man har satt seg. …